Jaar B, Hemelvaart

de mens tegemoetkomt voor de ontmoeting op de Sinaï van het ver. d of de hbor van de gedaanteverandering.
uiteindelijk lukt het opnieuw één enkeling om de brug te slaan: Me Mensenzoon; Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechter. d van de Vader.
Nog steeds is de hemel de hemel van God. Maar vanaf nu is het ook cltt vol de Zoon, van de Mensenzoon. Op de aarde van de mensen die
zijne was geworden, is Hij zozeer ingegaan op het scheppings- en beenbod van de Vader dat Hij de onmogelijke eenheid, verbinding, these tussen hemel en aarde heeft waargemaakt.
ls de kring rond. De twee uitersten zijn elkaars complement gewor~eis ze in den beginne geschapen, in principe bedoeld zijn. De ver.- ng heeft de schepping tot voltooiing gebracht.
n nu is het aan de mensen om in Jezus’ voetspoor te treden: niet land en bewegingsloos naar de hemel te blijven staren, maar om eden uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan — op aarde – wille van Jezus die bij de Vader in de hemel is.
let grote motief, de beweegreden om op aarde te doen wat wij doen, niet alleen de aarde zelf en op zichzelf. Het is de hemel van God en Mensenzoon: niet als gegarandeerde oplossing voor als het beneden h mislukt, maar als model om er iets van te maken: op aarde zoals in de
Dit is inderdaad het kernwoord van Hemelvaart: op aarde als in de mei. En dat woord, die woorden kennen wij allemaal toch zo goed: van het gebed, het gebed van de Heer dat Hijzelf bad en ons leerde bidden, t gebed van Hemelvaart.
en is en zit aan uw rechterhand:
itt ook hierbeneden — op aarde als in de hemel –
Naam geheiligd worde,
w Rijk van vrede kome,
w wil van gerechtigheid geschiede.
onzevader: het vademecum van de hemelvaarder, het handboek van
:actie van de mensen met de handen uit de mouwen.
rie complementaire mensentaken omvat het die niet los te zien zijn
elkaar:
het bidden — geheiligd zij uw Naam;
e verkondiging — uw Rijk kome;
het dienstwerk — uw wil geschiede.
En dat laatste wordt nog eens extra opgesplitst in twee: geef ons heden
dagelijks brood, zoals wij ons voedsel delen met allen die hongerig zijn
;verdelende rechtvaardigheid;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schal-
aren — barmhartigheid, verdraagzaamheid.
Drie complementaire mensentaken, de ene nooit los te zien van de
dere. Wél kan al naargelang van je roeping de klemtoon anders liggen,
éér of uitgesproken op het ene of het andere. Samen vormen ze de drie
pecten van de ene opdracht van de mannen en vrouwen van Galilea, de
ensen van het feest van Hemelvaart.
Mogen wij, omwille van Jezus die ten hemel is opgevaren, geloven in
e aarde, aan mensen toevertrouwd.
Moge, omwille van een nieuw geloof in de hemel, ons bidden verhoord
en ons mensenwerk gezegend worden.
Geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Onze Vader, Gij die in de hemel zijt,
waar uw heilige Naam wordt geprezen en verheerlijkt door allen die
zingend rondom uw troon staan,
waar uw Rijk van vrede heerst,
waar uw wil geschiedt in het voltooide levensgeluk van de kinderen
Gods,
de aarde hebt Gij aan de mensen toebedeeld en toevertrouwd.
316
317

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments