Onze Lieve Vrouw van Fatima

Onze Lieve Vrouw van Fatima

Reeds eeuwen voor de verschijningen waren er reeds rapporten over Mirakels te Fatima.

Er bestaan sinds bijna een millennium rapporten over mirakelen in de omgeving van Fatima, Portugal, voor de verschijningen van 1917. Zo had een jong, uitgeput meisje uit het nabijgelegen Reguengo do Fetal, rond het jaar 1100, een verschijning van een jonge vrouw, die haar vertelde om naar huis te gaan en naar haar bordje te gaan kijken. Het meisje vond er vers brood en er was eveneens sprake van een miraculeuze bron.

Dit was in de Middeleeuwen, eeuwen voor Columbus’ tocht naar Amerika. En is er nog meer. In de 14de eeuw werd er rond 1380 nog een andere miraculeuze bron gevonden nabij Aljubarrota en in verband gebracht met een arme vrouw, Catarina Anes. Zo ging, volgens historici, Catarina op een dag de berg op door het woud op zoek naar brandhout, toen ze op de plaats “Valle de Deus” een stem hoorde. Het was de stem van een jonge vrouw, die haar hulp aanbood en toen Catarina zich daarop naar de top van de berg begaf en er, op aanwijzen van de jonge vrouw, een gat groef, werd er een bron met kristalhelder water gevonden. “Ga nu de mensen uit uw dorp vertellen, dat ze hier genezing zullen verkrijgen voor al hun kwalen,” zei de dame, die blijkbaar de heilige Maagd was.

Het visioen werd aanvaard door de plaatselijke bisschop D. Pedro de Castillo, toen een blinde man zijn ogen waste met het water en het zicht terugwon.

In dezelfde nabijheid werd rond dezelfde tijd een derde wonderbare gebeurtenis opgetekend door een ridder, Nuno genaamd, die op weg was naar Aljabarrota. Hij nam er een kleine kerk waar die was opgedragen aan Maria, in een omgeving rond het huidige Ourem. Nuno stapte van zijn paard, ging de kerk binnen en knielde voor het altaar en riep Maria’s hulp in bij de grote strijd tussen Portugal en het Castilliaanse leger, waarbij de strijdkrachten fel werden uitgedund. Toen de ridder na zijn gebeden het gevecht tegemoet ging voelde hij een hemelse aanwezigheid toen hij het plaatsje Fatima voorbijging. Zijn paard hield plots stiel en knielde op de voorste poten en vele ridders met hem zagen er engelen, waaronder de Aartsengel Michaël. Toen vielen ze op hun knieën voor de Aarstengel en begonnen te bidden. Op 15 augustus, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, behaalden ze de overwinning.

Het was hier dat zuster Lucia Dos Santos in 1915, 1916 en 1917 een gelijkaardige engel zou waarnemen als de “Engel van Portugal”, waar velen van denken dat het over Michaël ging.

Rond 1400 nam een doofstom meisje uit een ander nabijgelegen gehucht, zo’n anderhalve kilometer verder, Casal Santa Maria, de Maagd Maria tussen de struiken waar. Maria glimlachte en deed een raar verzoek. Zij vroeg het meisje, dat plots kon horen, naar één van haar lammeren. Dit was een gehoorzaamheidstest en plots begon het meisje te praten alsof ze nooit doofstom was geweest. “Hiervoor heb ik eerst de toelating van mijn vader nodig”, antwoordde het meisje. Maria droeg het meisje op dit te doen.

Uiteraard stond haar vader verbijsterd toen hij zijn dochtertje hoorde praten. Hij vertelde haar, dat de Maagd het lam en alles wat Zij verlangde kon krijgen. Het nieuws over het mirakel ging als een vuurtje de streek rond en pelgrims kwamen kijken naar het vroegere doofstomme meisje en op een dag vonden ze ook een houten beeld tussen de struiken. Het was een beeld van Maria met het kindje Jezus in de armen, met roze wangen en een gespannen, voor zich uitkijkende blik. Vervuld van hartstocht werd het beeld naar het dorp gebracht waar het in het tumult dezelfde nacht nog verdween. Het werd later teruggevonden tussen de struiken op de plaats die Maria voor Haar kapel had uitgekozen.

geregeld zullen hier nieuwe publicaties over Onze Lieve Vrouw van Fatima
van wie wij onze redding mogen verwachten

hieronder zien wij live beelden van een kapel in Fatima

IFrame

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments