Hoofdstuk 9 Alles moet met God als met het laatste doel in verband worden gezien

Derde boek

De innerlijke vertroosting

Hoofdstuk 9

Alles moet met God als met het laatste doel in verband worden gezien

 1. Mijn zoon, Ik moet uw hoogste en laatste doel zijn, als gij werkelijk gelukkig wenst te worden.
 2. Als gij dit voor ogen houdt, zullen uw sympathieën zuiver zijn, want die richten u maar al te dikwijls naar uzelf en naar het aardse.
 3. Zodra gij immers in iets uzelf zoekt, schiet gij te kort en zijt gij zonder levenskracht.
 4. Betrek dan alles allereerst op Mij, want Ik ben het die alles heb gegeven.
 5. Zie ieder ding afzonderlijk als voortvloeiend uit het hoogste goed; daarom moet alles tot Mij als zijn eigenlijke oorsprong worden teruggevoerd.
 6. Uit Mij put klein en groot, rijk en arm het levend water als uit de levende bron, en wie Mij van harte en vrijwillig dienen ontvangen genade op genade.
 7. Maar wie buiten Mij zijn roem wil zoeken of in een of ander bezit genoegen zoekt, zal niet bevestigd worden in de ware vreugde en in zijn hart niet verruimd worden, maar op allerlei wijze worden belemmerd en in het nauw gebracht.
 8. Gij moet uzelf dus niets goeds toeschrijven en nooit de deugd zetten op rekening van een mens; maar schrijf alles toe aan God: want zonder Hem heeft de mens niets.
 9. Ik heb alles gegeven en tot Mij moet alles terugkeren en met grote nadruk verlang Ik de bewijzen van uw dankbaarheid.
 10. Zo is de waarheid en alle eigenwaan wordt daardoor op de vlucht gejaagd.
 11. En als de hemelse genade bij u is binnengetreden en ook de ware liefde, dan zal daar geen afgunst zijn en geen bekrompenheid van hart en geen eigenliefde zal het bezet houden.
 12. Want de goddelijke liefde overwint alles en zij geeft ruimte aan alle innerlijke krachten.
 13. Als gij wijs zijt zult gij u alleen over Mij verheugen, op Mij alleen uw hoop stellen; want niemand is goed dan God alleen (Luc. 18 : 19), die boven alles moet worden geprezen en bij alles moet worden gezegend.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments