Hoofdstuk 43 Tegen ijdele, wereldse wetenschap

Derde boek

De innerlijke vertroosting

Hoofdstuk 43

Tegen ijdele, wereldse wetenschap

 1. Mijn zoon, laat u toch niet meetronen door mooie en verleidelijke woorden van de mensen: ‘Het rijk Gods bestaat niet in woorden maar in kracht’ (1 Kor. 4 : 20).
 2. Heb aandacht voor mijn woorden die het hart in vlam zetten en de geest verlichten; zij leiden u tot diep berouw en brengen veelvuldige vertroosting.
 3. Lees geschriften nooit om geleerder en wijzer voor de dag te kunnen komen.
 4. Doe veel pogingen om uw gebreken totaal te overwinnen; dat zal een groter winst voor u zijn dan kennis te hebben van veel moeilijke problemen.
 5. Als gij veel gelezen en ontdekt hebt, moet gij toch altijd weer tot één Beginsel terugkeren.
 6. Ik ben het die de mens in wetenschap onderricht geef; en Ik geef de eenvoudigen een klaarder begrip dan door een mens kan worden bijgebracht.
 7. Als Ik tot iemand spreek, zal hij spoedig wijs zijn en innerlijk veel voortgang maken.
 8. Wee hun die veel boeiende dingen van de mensen willen horen en maar weinig bezorgd zijn hoe zij Mij moeten dienen.
 9. Er komt een ogenblik waarop de Leraar der leraren Christus, de Heer van de engelen, zal verschijnen om van allen de les te overhoren, dat betekent: om van ieder het geweten te onderzoeken.
 10. Dan zal Hij Jeruzalem met lantaarns doorzoeken (Sef. 1 : 12); wat verborgen was in het duister zal openbaar gemaakt worden en de argumenten van de betogers zullen verstommen.
 11. Ik ben het die de nederige van geest in minder dan geen tijd verhef, zodat hij meer begrip van de eeuwige waarheid krijgt dan wanneer hij tien jaren lang gestudeerd had op allerlei scholen.
 12. Ik onderwijs zonder luide woorden, zonder verwarring van tegengestelde meningen, zonder druk gedoe van eerzucht, zonder discussies over bewijsgronden.
 13. Ik ben het die leert het aardse te verachten, afkerig te zijn van het tijdelijke om het eeuwige te zoeken en daarin smaak te vinden; eerbewijzen te vluchten en ergernis te verdragen; alle hoop op Mij te stellen; buiten Mij niets te verlangen; en boven alles Mij vurig lief te hebben.
 14. Ik ken iemand die door zijn innige liefde voor Mij, goddelijke dingen had geleerd en op wonderbare wijze daarover sprak.
 15. Hij had meer voortgang gemaakt door alles te verlaten dan door diepzinnige studie.
 16. Aan sommigen zeg Ik de algemene, aan anderen de bijzondere dingen; aan sommigen openbaar Ik Mij op een aangename wijze in tekenen en beelden, maar aan bepaalde personen openbaar Ik geheimen in overvloed van licht.
 17. De boeken spreken maar één taal, maar dat woord onderricht niet iedereen in dezelfde mate. Omdat Ik in het innerlijk de Leraar van de waarheid ben en Degene die de harten peilt, de gedachten verstaat en tot daden aanspoort, daarom geef Ik aan ieder zoals Ik het voor hem passend acht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments