Hoofdstuk 42 Onze vrede mag niet afhangen van de mensen

Derde boek

De innerlijke vertroosting

Hoofdstuk 42

Onze vrede mag niet afhangen van de mensen

 1. De Heer: Mijn zoon, als gij in vrede leeft met iemand, omdat hij het met u eens is en met u samen kan leven: dan blijft gij onzeker en geremd.
 2. Maar als gij uw toevlucht zoekt bij de altijd levende en onveranderlijke Waarheid, dan zult gij om het weggaan of de dood van een vriend u niet in somberheid bedroeven.
 3. De liefde voor uw vriend moet in Mij haar steunpunt vinden. Wie u echt goed lijkt en u bijzonder lief is in dit leven, moet gij beminnen terwille van Mij.
 4. Zonder Mij heeft vriendschap niet haar eigenlijke waarde en kan ze ook niet blijvend zijn.
 5. Er is ook geen ware en onbaatzuchtige liefde, als Ik de band daarvan niet ben.
 6. Daarom moet gij als de dood zijn voor die manier van mensen-beminnen; zelfs in die mate dat wat u betreft, gij best zonder menselijk gezelschap zoudt willen leven.
 7. Des te meer nadert een mens tot God, naarmate hij zich verder verwijdert van alle aardse voldoeningen.
 8. En des te hoger stijgt iemand tot God op, hoe dieper hij in zichzelf afdaalt en onbeduidender wordt in eigen ogen.
 9. Maar wie zichzelf iets goeds toeschrijft heeft de toegang geblokkeerd als Gods genade komt; want de genade van de heilige Geest zoekt altijd een nederig hart.
 10. Als gij uzelf eens waarachtig wist te ontledigen en alle aardse liefde op te ruimen, dan zou Ik u met een vloed van gunsten overstromen.
 11. Als gij let op wat geschapen is, onttrekt gij u het zicht op de Schepper.
 12. Leer uzelf in alles omwille van de Schepper overwinnen: dan zult gij de kennis van het goddelijke kunnen bereiken.
 13. Iets mag nóg zo gering zijn: als het aandacht en liefde krijgt op een wijze die niet is verantwoord, houdt het u af van het hoogste en trekt het u omlaag.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments