1. Wie is het verborgen kind?

Boodschap van 2 april 2006, aan Mirjana

“Mijn kinderen, herkennen jullie de tekenen van deze tijd niet ? Spreken jullie er niet over met elkaar ? Kom, volg mij. Als Moeder roep ik jullie op.”

1. WIE IS HET VERBORGEN KIND ?

Juni 1981

De brandende zon begint te dalen, het is ongeveer drie uur. Tijdens deze dagen zo om en nabij de langste zomerdag, is het beter zich in Herzegovina wat rustig te houden of een middagdutje te doen.

Niettemin bevindt zich op de helling van de heuvel een vrouw. Dat is vreemd. Het lijkt wel of ze het kindje dat ze bij zich draagt, probeert te verbergen. Ze heeft het in doeken gewikkeld, zoals de vrouwen in het Oosten dat doen. En zelfs het gezichtje bedekt ze met een dunne sluier. Je zou zeggen een pasgeborene, zo klein is het. En zijzelf, is zij de grote zus of de moeder ? Ze ziet er zo jong uit, nauwelijks vijftien of zestien jaar. Geboeid staan enkele tieners naar haar te kijken. Ze kennen haar niet. Ze komt niet uit het dorp, alhoewel ze met haar mooie zwarte haren en haar gebronsde huid, wel lijkt op een van de meisjes uit de omgeving. Af en toe doet ze de sluier waarmee het kindje is toegedekt opzij, alsof ze haar geheim wil onthullen en waait haar kindje koelte toe met de slip van haar mantel. Maar al snel dekt ze het weer toe. Haar manier van doen is echt verwonderlijk. Wat is er zo bijzonder aan dit kindje, dat ze er op deze wijze mee omgaat ?

De tieners staan onder een eikenboom om zich tegen de zon te beschermen. Stomverbaasd kijken ze naar het tafereel, dat per abuis uit een andere wereld lijkt te zijn neergedaald. Omdat de jonge moeder zich te ver op de heuvel bevindt, ontsnapt het kindje aan hun blik. Dat is jammer. De vrouw kan gebaren wat ze wil, dat ze dichterbij kunnen komen, maar nee, de kinderen blijven als verstijfd staan. Ze denken er niet aan om in beweging te komen.

Het verborgen Kind is men diezelfde avond al weer bijna vergeten. Zijn Moeder daarentegen, is het onderwerp van gesprek in heel het dorp. Wie van de boeren in het dorp Bijakovici zou er die avond ook maar een moment aan hebben getwijfeld, dat zijn leven vanaf dat ogenblik nooit meer hetzelfde zou zijn ? Maar daar is het dan al te Iaat voor. Het verborgen Kind en Zijn moeder hebben al een aanvang gemaakt, met het teweegbrengen van een omwenteling in dit kleine onbekende dorp. Het verleden is verleden tijd ! Voortaan zal de kleinste van de allerkleinsten de dans leiden. Hij “voor wie iedere knie zal buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde” (Fil 2, 10), en Hij zal hem leiden met Zijn Moeder. Hij is de ware leider die ons Zijn Moeder zendt, om de mensheid voor te bereiden op Zijn tweede komst. Hij, die verborgen in Maria en in alle tabernakels op aarde, de wereld op goddelijke wijze bestuurt.

Er zijn veel boeken gepubliceerd over Zijn Moeder, daarom was een boek nodig over het Kind zelf. Een boek, dat een klein deel aan het licht brengt van Zijn actieve aanwezigheid in Medjugorje en daarbuiten (2).

(2) Het is geen toeval, dat de heilige Maagd is verschenen op 24 juni, op het Hoogfeest van Johannes de Doper, de Voorloper, die ons Jezus, die een verborgen leven leidde, bekend heeft gemaakt. Maria komt immers ook als voorloper, om de mensheid voor te bereiden op de tweede komst van Christus. Dit verbergen en tonen van het gezichtje van het kind, geeft het doel aan van haar komst: aan onze verblinde wereld het verborgen Kind openbaren.

Zes maanden na Zijn eerste verschijning op de heuvel, toont het Kind Jezus zich opnieuw aan de zieners. Dit keer gewikkeld in de gouden sluier van Zijn Moeder. Het is Kerstmis. Op de avond van 25 december 1981, zien de tieners het God-Kind van aangezicht tot aangezicht. Deze God is een baby; een pasgeborene van enkele uren. En wat doet Hij ? Hij speelt verstoppertje achter de sluier van Zijn Moeder. Want, het was hoognodig deze jongeren wat aan het lachen te brengen, die ten aanzien van het goddelijke nog zo weerbarstig en onbeholpen waren.

De mens van vandaag, zo opgewonden, angstig en ziek, heeft het nodig te spelen met het Kind Jezus om te kunnen genezen. Wij mensen hebben het nodig te spelen met God om te kunnen verrijzen. Om de machten van het kwaad te overwinnen, die ons van binnenuit te gronde richten en de wereld bedreigen, zijn er andere wapens nodig dan de wereldse. Daarvoor hebben we het God-Kind nodig.

In een van onze grotere naties, bijvoorbeeld, zijn de sekten die aan Satan zijn toegewijd dermate gegroeid in aantal, dat de politie besloot om een ministerie van ‘strijd tegen het satanisme’ in het leven te roepen. Daarvoor hadden ze een briljante persoonlijkheid nodig, die in staat zou zijn om ze één voor één uit te roeien. Men vond de juiste man, die betrouwbaar was en die zijn deugdelijkheid had bewezen. En hij nam zijn post in. Tot nu toe klinkt mijn verhaal goed. Waar hem echter de schoen wringt is, dat deze gelukkige uitverkorene zelf een satanist was, en een van formaat. Ja, we hebben andere wapens nodig dan die van de wereld om te strijden tegen de Boze, want voor korte tijd nog heeft hij de macht. We hebben een onschuldig Kind nodig, opdat Satans rijk zou instorten. God heeft altijd op deze wijze gehandeld en Hij weet waarom.

Ik hoop dat ik u met dit boek, dat bestaat uit kleinere hoofdstukjes, wat eenvoudige middelen kan aanreiken, zodat u iets van deze God kunt smaken. U zult er verschillende beschrijvingen in vinden van getuigenissen en concrete gebeurtenissen, waarin eenieder een aantal sleutels zal kunnen vinden voor zijn eigen leven, en, waarom niet, wat voedsel voor de ziel.

En als we op een dag in de gevangenis zitten vanwege Jezus, en te zwak zijn om ons onze gebeden te herinneren? Dan vindt u een sleutel in hoofdstuk 14: “Een onbekende taal”.

En als we op een dag niet voldoende te eten hebben ? Dan vindt u een goed recept in hoofdstuk 75: “De God van de vermenigvuldigingen”.

En als we op een dag niet voldoende geld hebben? Dan wordt u een reddingsboei aangereikt in hoofdstuk 78: “De voorraadschuren van de Voorzienigheid”.

En als we op een dag niet meer voldoende medicijnen hebben? Dan vindt u het juiste adres in hoofdstuk 52: “0 goede sint Jozef”.

En als we op een dag overspoeld worden door het kwaad? Dan wordt u een idee aangereikt in hoofdstuk 70: “Operatie Jericho”.

En als we op een dag angst voor de dood hebben? Dan kunt u vertroosting vinden in hoofdstuk 50: “De hemel binnen handbereik”.

Bent u bang voor de toekomst? Dan vindt u een betrouwbaar pad in hoofdstuk 20: “De Rozenkrans of de Russen”.

En als het u op een dag onmogelijk is om vergeving te schenken? Dan vindt u een oplossing in hoofdstuk 46: “Het kind terugvinden”.

En als op een dag ons hart vol wanhoop is? Dan vindt u een beproefd middel in hoofdstuk 76: “Marthe Robin, de zelfmoordmissie”.

Enz.

Enkele getuigenissen hebben niet direct betrekking op Medjugorje zelf, maar ik heb ze uitgekozen op basis van een gemeenschappelijk criterium: zij helpen ons om de verborgen kracht te ontdekken van Christus, en om met Hem in gemeenschap te treden. Want het verborgen Kind van de heuvel is over het algemeen de onschuld van God, onder welke hoedanigheid Het zich ook aan ons toont. Hij, de God, die altijd een Kind is, was en zal zijn.

Op de homepage – en ook hier – zullen een aantal teksten worden gepubliceerd

uit het prachtige boek “Het Verborgen Kind van Medjugorje”

van Zuster Emmanuel Maillard.

Ik kan niet anders zeggen dan dat dit boek mijn leven aan het veranderen is.

Ik zou de aanschaf van dit boek (slechts €12,-) dan ook van harte willen aanbevelen.

Klik hier.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments