Voorwoord
Aan mijn broeders en zusters van “De familie van Maria”,
de mij toestemming hebben gegeven om, 
enkele verhalen op te mogen nemen, 
uit hun prachtige tijdschrift “De Triomf van het hart”. 
Aan Gaby en Anne, mijn assistenten, 
zonder hen zou dit boek niet tot stand zijn gekomen. 
Aan al degenen die hebben gebeden, bekenden en onbekenden, 
dat God door dit boek verheerlijkt zou mogen worden.

VOORWOORD

Zuster Emmanuel ken ik al vele jaren. Haar persoonlijke getuigenis heeft een diepe indruk op mijn gemaakt. Zij dient de Heilige Maagd en de Kerk op prachtige wijze door middel van haar apostolaat vanuit Medjugorje en vanwege haar talrijke reizen over de hele wereld, waarbij zij altijd de intentie heeft om het Evangelie te verkondigen en de boodschappen van de Heilige Maagd.
Dit boek reikt onze wereld die totaal uitgeput is een diepe rust en vrede aan.
Tijdens haar reizen deelt Zr. Emmanuel met de mensen die zij ontmoet hun verwachtingen, hun strijd, hun lijden en hun vragen … terwijl zij in het Hart van de Kerk de noemenswaardige bron van genade vinden die te vinden is in Medjugorje en die naar hun verwachting alle licht en hoop kan schenken die de Hemel voor hen heeft bereid.
De boeken van Zr. Emmanuel brengen deze verwachting van hoop naar alle mensen, en haar nieuwe boek ‘De Vrede zal het laatste woord hebben’ doet deze reputatie eer aan. Enkele van de verhalen in dit boek geven haar persoonlijke getuigenis van haar leven weer, andere getuigenissen heeft zij gevonden in de levens van heiligen, zoals pater Pio of Moeder Teresa, en weer andere werden gegeven door mannen en vrouwen die letterlijk uit de Hel zijn bevrijd en die het Goede Nieuws zijn gaan verkondigen. Zuster Emmanuel heeft deze getuigenissen verzameld van over de hele wereld. Haar verhalen zijn gefundeerd in de werkelijkheid en ze wakkeren een vuur aan omdat ze een antwoord geven aan onze onrustige wereld die zich de vraag stelt: waar kunnen we de vrede vinden, de ware vrede?
Wanneer u dit boek ter hand neemt, weest er dan op voorbereid dat u een nacht niet zult slapen, want u zult niet kunnen ophouden met lezen. Ik raad u aan het boek in kleine porties te lezen, bijvoorbeeld één hoofdstuk per dag, om de gehele rijkdom ervan in u op te kunnen nemen. Het boek is als een Evangelie voor deze moderne tijden. Ik hoop dat u er net zoveel leesplezier aan zult beleven als dat bij mij het geval was. Ik wil u vragen om zich bij mij aan te sluiten om gebeden van voorspraak voor zuster Emmanuel te bidden en voor al degenen die hebben bijgedragen aan dit uitmuntende geschrift.
ZR.BRIEGE MCKENNA
Zuster Briege McKenna is een Claris uit Ierland die over de hele wereld bekend is. Zij reist de hele wereld rond om zowel priesters als lekengelovigen weer te centreren op Christus.
“Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie allemaal onder mijn mantel nemen en je beschermen tegen alle duivelse aanvallen. Vandaag is het de dag van de Vrede, maar er is in de hele wereld een groot gebrek aan vrede. Daarom nodig ik jullie allemaal uit om samen met mij, door het gebed, een nieuwe wereld van vrede op te bouwen. Ik kan dat niet doen zonder jullie. Daarom roep ik jullie allemaal op met mijn moederlijke liefde. God zal de rest doen …Lieve kinderen, moge de tederheid van mijn kleine Jezus jullie altijd vergezellen …”
INLEIDING 
Beste lezers,
Ik werd sterk gedreven om dit boek te schrijven, naar aanleiding van het feit dat ik lang en zorgvuldig naar u gekeken heb. Ik heb u zien aankomen met uw innerlijke bagage, uw vragen, uw hoop, uw dorst en uw moeilijkheden. In uw ogen kon ik zowel licht als duisternis ontwaren. Ik heb u geobserveerd in de straten, in de commerciële centra en in de lange wachtrijen. Ik heb naar u geluisterd in uw huizen en ik heb uw tranen gezien. Ik ben naar alle uiteinden van de wereld gereisd om u te ontmoeten. Ik heb met u gegeten en gedronken, zowel op het platte land als in de grote steden. Ik heb gebeden in uw Kerken en ik heb gehuild met uw zieken … Waarop ik tegen mezelf zei: “Maar voor dat alles bestaat een lichtend antwoord dat van God komt.”
Vervolgens heb ik mijn handen naar de Hemel opgeheven voor u, maar dat was niet voldoende. U heeft mij gevraagd om te getuigen, te schrijven, te vertellen, om iets “zinvols” te zeggen. Maar wat kan ik zeggen? Zou ik in staat kunnen zijn om mijn persoonlijke boodschappen toe te voegen aan de sublieme boodschappen, die de Koningin van de Hemel ons geeft? Eraan toevoegen: in geen geval. Daarentegen is er een groot verlangen in mijn hart geboren toen ik naar u keek, namelijk: om met de Heilige Maagd samen te werken voor ieders geluk.
Ik ben ervan overtuigd dat Zij degene is die heeft toegestaan dat in een bepaalde ontmoeting, in een bepaalde gebeurtenis, in een zekere getuigenis er een cadeau voor u verscholen zou liggen. Dat deze cadeaus uw hoop mogen doen groeien en uw harten mogen verlichten om heel hoog te kunnen vliegen.
Hoezeer verlang ik dat het grote potentieel aan liefde dat in eenieder besloten ligt zich steeds meer mag openbaren en mag verwezenlijken met behulp van de kleine verhalen in dit boek, die zijn verzameld van over de hele wereld die zo diep naar vrede verlangt.
Met God kan zelfs het allerergste worden veranderd in geluk. Als het erop lijkt dat de wereld vandaag de dag in de handen van de Vijand is gevallen in verschillende vormen, en het Kwaad veel stampei aan het maken is, waarbij de Boze allerlei vormen van elektronica gebruikt, dan moeten we boven alles niet Degene vergeten die is gekozen – en in haar ook haar nageslacht – om de Kop van de Slang te verpletteren, wat al reeds aan het gebeuren is. “Dit is MIJN tijd … Het is een tijd van genade”, heeft de Maagd Maria in Medjugorje gezegd. De profetie die zij in Fatima heeft gegeven doorkruist onze moderne wereld zoals een lichtbaken doorheen een donkere nacht: “Aan het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen en er zal een tijd van Vrede komen.” (Fatima 13 juli 1917). Tegen de kleine Jacinta heeft ze gezegd, tijdens een privéverschijning aan haar: “De Vrede van de wereld is toevertrouwd aan het Onbevlekt Hart van Maria, aan haar moeten we die vragen.”
De triomf van het Onbevlekt Hart van Maria zal niet op geïmproviseerde wijze uit de Hemel komen vallen zoals een scène in een spectaculaire film. Zij zal plaatsvinden in zachtheid, doorheen het hart van haar kinderen, van “haar apostelen” die haar trouw volgen, en die Satan overwonnen zullen hebben. We kunnen er al een glimp van opvangen, of beter gezegd: we kunnen er de eerste zuivere lucht van inademen, zoals wandelaars die na dagen gelopen te hebben, de zeelucht inademen nog voordat de zee zelf zich aan de horizon aftekent.
De weldaden van God worden zelden door de media gepubliceerd voor het grote publiek. Ze vinden dat we daarentegen wel recht hebben op al het andere, vooral op allerlei zinloze programma’s die feilloos zo geregisseerd zijn, dat ermee wordt voorkomen dat de mens in contact komt met zijn diepere hart om vandaaruit te leven… Daarom dat ik in dit kleine patchwork (borduurwerkje) aan verhalen met een impressionistische stijl (de werkelijkheid weergevend), u uitnodig langs een Carolina, een Tony Daud, een Claude Newman, een Ivona en nog vele anderen om de verborgen schoonheid en de prachtige overwinningen van God te mogen ontdekken die Hij weeft in onze levens, en die het waard zijn om te worden verkondigd van de daken.
Laat u raken door de realiteitszin van deze verhalen opdat er golven van vreugde in uw hart mogen rondstromen. Dat te midden van de stokdove angsten en de chaos van het atheïsme, een nieuw elan van moed uw dagelijks leven mag binnenkomen, waarin u zult mogen ontdekken wat hetgeen is waarvan God bij u droomt om het in uw leven te mogen verwezenlijken. Dat een nieuw enthousiasme uw hart zou mogen bewonen, door deze vrienden in dit boek te adopteren om ze deelgenoot te laten zijn van uw spirituele familie. Spring dan op van vreugde, dans en huil van blijdschap ten overstaan van Degene die teveel van u houdt om u niet Zijn Lichtende Gelaat te tonen en om u niet alles te geven vanuit Zijn Hart opdat u volledig voor altijd uit Hem zou mogen leven. Ja, onze God is Vrede en dat geldt ook voor u: de Vrede zal het laatste woord hebben.

Wil je het boek bestellen, klik dan hier

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments