31. NUMMER 1 OP DE HITPARADE

31. NUMMER 1 OP DE HITPARADE

“Lieve kinderen, ik roep ieder van jullie op te gaan leven vanuit Gods Liefde. Lieve kinderen, jullie zijn in staat om te zondigen en om je over te geven in de handen van Satan, zonder daarbij na te denken. Ik roep iedereen op bewust te kiezen voor God en tegen Satan. Ik ben jullie Moeder, daarom verlang ik jullie allen te leiden naar een totale heiligheid. Ik zou willen dat iedereen hier op aarde gelukkig is en dat iedereen bij mij in de Hemel komt. Lieve kinderen, dat is het doel van mijn komst bij jullie en mijn verlangen. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden.”

Er bestaat een Demon die zo machtig is en verleidelijk dat het hem vandaag de dag lukt om de meest deugdzame mensen ten val te brengen. Deze Demon hoeft zelf geen enkele handeling te verrichten om te slagen, want alleen het noemen van zijn naam door eenieder volstaat om hem de overwinning te laten behalen. Hij heeft een vrij lange naam, langer dan dat wij gewoon zijn. En deze naam is zo ingeburgerd in ons dagelijks spraakgebruik, dat wij hem automatisch uitspreken. Het lijkt een heel onschuldige naam. Bijna alle jongeren spreken die naam uit. Hij wordt zowel gefluisterd in ieders oor, als van de daken geschreeuwd. Hij is bij machte vele deuren te openen, en hij weet zich alle rechten toe te eigenen. Het is hem gelukt duizenden mensen te laten vallen. En het lijkt erop dat hij met de dag stijgt in aanzien. Wij hebben een speciale cultus voor hem ontwikkeld en doen hem alle eer toekomen, zoals bij een koning. Hij doet zich voor als een zoet, lief kind, waardoor hij toegangskaartjes heeft weten te bemachtigen in de meest ontwikkelde milieus. En zelfs wordt hij gebruikt in sommige biechtstoelen. Het bestaan van deze naam op zich is al een valkuil, want hij draagt in zich elk excuus voor het kwaad. Het is een slang van het giftigste soort dat dodelijk is, die zich heeft vermomd als een lief duifje … Wat is de naam van deze Demon? “Iedereen Doet Het”.

Hij zorgt ervoor dat het Kwaad gezien wordt als iets goeds, waardoor hij zijn slachtoffers meetrekt in de leugen, zonder dat dat echt is te merken. Er staat geschreven: “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad.”(Js 5,20).

Twijfelt een zwangere vrouw of ze abortus wil laten plegen? .. “Maak je niet ongerust, zeggen haar vrienden, doe het gewoon, want iedereen doet het.”

Als een jongere uitgaat met zijn vrienden en verneemt dat ze helemaal uit hun dak zullen gaan, en hij vervolgens liever thuis blijft … “Kom op, wees niet zo een sukkel. Iedereen doet het.”

Een meisje draagt een veels te laag uitgesneden T-shirt, en men zegt er wat van … “Nou en, iedereen doet het.”

Men biedt een adolescent die nog nooit heeft gerookt drugs aan, en hij zegt ‘nee’. Toch weten zijn vrienden hem over te halen … want per slot van rekening: “Iedereen doet het”.

Een jong echtpaar is uitgenodigd door een ander echtpaar: “Kom morgen met ons mee, we gaan ons helemaal uitleven op een Satanisch festival in Trifoullis-les-Oies.” Maar het andere koppel is niet overtuigd. Satan is niet echt hun ding. “Maar, het is toch goed om het te ervaren, dan weet je wat het is.” “Euh”, mompelen ze. “Wat, euh … We zullen er met duizenden mensen zijn. “Iedereen gaat er naartoe, iedereen doet dit.”

Maar waarom roep je “Barnabas” “Barnabas”? Wil je een crimineel vrijlaten, zodat hij kinderen kan gaan vermoorden? En waarom schreeuwen jullie “Kruisig Hem” “Kruisig Hem” tegen Jezus? Is Hij niet degene die ervoor heeft gezorgd dat je man niet meer blind is? “Wel .. je ziet toch dat iedereen dat doet.”

“Wat … !, hebben jullie nog nooit een sexuele ervaring opgedaan met uitwisseling van partners? Op welke planeet leven jullie? Iedereen doet het.”

Hoeveel jonge meisjes hebben niet hun maagdelijkheid verloren voor een spotprijs om deze Demon te eren, waardoor ze zich diepgaand hebben laten beschadigen en kwetsen op intiem vlak, en dat voor jaren. Ik zou nog door kunnen gaan met het geven van vele voorbeelden, maar ze zijn te bedroevend om waar te zijn. Angsten, gebroken levens, depressies, innerlijke kwellingen van allerlei soort, gebroken gezinnen, onmacht om normaal te leven en te werken, een volledig kwijt zijn van de zin van het leven, zelfmoordpogingen, misdaden … De naam van ‘Meneer Iedereen Doet Het’ is op zich al een leugen, want nee, niet iedereen doet het.

Op deze wijze richten we een bloedbad aan. En natuurlijk worden de jongsten onder ons en de meest beïnvloed baren er het meest door getroffen, zo naïef als ze nu eenmaal handelen ten aanzien van deze bittere vruchten die hen wachten, wanneer ze de meest verschrikkelijke moderne despoot volgen die er bestaat: ‘Meneer Iedereen Doet Het’. Maar wie waarschuwt hen op liefdevolle en geduldige wijze, zodat ze op hun hoede kunnen zijn en zich kunnen beschermen? Wie geeft hen het goede voorbeeld? Wie geeft hen tijd en aandacht om te kunnen luisteren naar de ware verlangens van hun hart, om hen te leren goed om te gaan met een positieve uitgroei van hun persoon in een wereld die hen kapot bombardeert?

Jezus is het antwoord voor hen en voor iedereen. Hij troost ons met Zijn oneindige zachtheid in onze te grote eenvormigheid en vanwege de verveling in ons. Hij kent de originaliteit van al zijn schepselen. Hij toont ieder van ons hoe we kunnen worden wat we echt zijn, onvervangbaar, eigen en speciaal. De schoonheid in verscheidenheid. Jezus draagt in Zich ons geheime beeld, en Hij bemint het. Hoe meer we naar Jezus kijken hoe meer we onszelf worden ten overstaan van Hem en alle mensen. “Die op Hem zien stralen als licht, hun gelaat draagt nimmer vernedering”(Ps 34,6). Jezus heeft nooit gezegd: “Doe zoals iedereen en jullie zullen gelukkig zijn.” Nee, Hij geeft een antwoord zonder valkuil of leugen. Hij toont ons een weg die niet doodloopt, en Hij zegt: ” .. en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor u zielen”(Mt 11,29). En ook: “Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten” (Joh 8,12). Waarom zouden we dan het geluk zoeken op een plaats waar we haar juist verliezen? Is Jezus immers niet de weg, de waarheid en het leven (Joh 14,6)?

Een catastrofale praktijk, Reiki

Doordat Reiki wordt verspreid door de media, verspreidt het zich heel snel in Frankrijk, en we kunnen niet onwetend blijven ten aanzien van de effecten die Reiki teweeg brengt. Het gaat hier om een methode die zogenaamd “genezend” zou werken voor iedereen, en die op het eerste gezicht ook goede resultaten zou bereiken. Geregisseerd door een overdonderende en aantrekkelijke publiciteit, die doet voorkomen dat het ons welzijn zou bevorderen en dat het gegarandeerd snelle genezing brengt, maakt dat veel mensen erop afstormen, wel of niet ziek. Ik moet hier een rood knipperlicht laten flikkeren.’ Het gaat om een alternatief geneesmiddel dat universele, vitale energie gebruikt. Deze energie bezit enkele krachten die afkomstig zijn van een transcendentale geest, die zeer zeker niet de Heilige Geest is. De techniek bestaat eruit dat over de zieke deze universele energie wordt afgeroepen door archetypische symbolen op zijn lichaam te tekenen. De zogenaamde therapeut maakt de energie voelbaar die binnenkomt via zijn chakra op de bovenkant van zijn hoofd, waardoor hij ermee gevuld wordt, en hij laat die energie dan vervolgens via zijn arm doorstromen naar de patiënt. In werkelijkheid opent Reiki de deur voor occulte rampzalige krachten. Het zou kunnen dat bij sommigen kan worden geconstateerd dat er in bepaalde gevallen zich een provisorische verbetering in de gezondheid voordoet, maar deze maakt al snel plaats voor symptomen die men gewoonlijk tegenkomt bij occulte praktijken, met name spiritisme. De praktijk van Reiki kent geheime symbolen vanuit duistere bronnen, zoals mantra’s.

Zoals zo vaak het geval is bij praktijken die door de New Age worden verspreid, ontkent ook Reiki het bestaan van een persoonlijke God die schept, en er wordt gewerkt met een pantheïstische geest. Deze techniek wordt overgedragen via initiatie bijeenkomsten (geheel tegengesteld aan de gaven van de Heilige Geest, die we vanuit den Hoge ontvangen, vanuit Gods uitverkiezing, en die zich niet automatisch verspreiden via de ene persoon naar de andere. En bovendien is de Heilige Geest gratis). Bij de derde graad van inwijding bij Reiki, roept men de Demonen aan, de “geest van de bergen”. De praktijk van Reiki kan niet samengaan met ons christelijk geloof. Met Jezus is alles duidelijk. Het feit dat sommige christenen Reiki praktiseren, wil nog niet zeggen dat het goed is om het te ontvangen. Zijn valkuilen zijn subtiel, en serieuze studies over dit onderwerp zijn nog maar weinig verspreid onder het grote publiek. In Medjugorje komen meerdere slachtoffers van Reiki om hulp vragen, want zij hebben last van dwangvoorstellingen, angsten, nachtmerries en ander kwaad.

Pater Jozef Verlinde, die gespecialiseerd is in deze materie, legt het als volgt uit: “Reiki is een occulte praktijk, die gebaseerd is op de grote principes van magie. Bijvoorbeeld de aanroeping van de geesten uit de astrale wereld, met als doel om met hun samenwerking thaumaturgische krachten (occulte wonderbaarlijke krachten) uit te oefenen … Onnodig om uit te leggen dat een dergelijke magische praktijk (die de Goddelijke transcendentie negeert) niet valt te verenigen met een christelijk leven dat trouw is aan de Openbaring (Schrift, Traditie, Magisterium). Ook hoeven we niet verbaasd te zijn dat deze praktijken, die hun doeltreffendheid te danken hebben aan de samenwerking met de geesten uit de astrale wereld, op den duur leiden tot verschillende vormen van psychische en geestelijke afwijkingen.

Wil je heb boek bestellen, klik dan hier

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments