14. EEN EUCHARISTISCH WONDER IN BUENOS AIRES

14. EEN EUCHARISTISCH WONDER IN BUENOS AIRES

“Lieve kinderen, ook deze avond ben ik jullie bijzonder dankbaar dat jullie aanwezig zijn. Aanbid voortdurend het Allerheiligst Sacrament. Als de Christenen aanbidden, dan ben ik daar altijd bij aanwezig. Zij ontvangen dan bijzondere genaden. (Boodschap van 15 maart 1984)

In 1996, toen Paus Franciscus hulpbisschop was van kardinaal Quarracino in Buenos Aires, vond er een noemenswaardig Eucharistisch wonder plaats. Het is onze Paus die we nu hebben, die er persoonlijk om had gevraagd om het fenomeen fotografisch vast te leggen, en om het feit aan een onderzoek te onderwerpen. De resultaten ervan zijn verbazingwekkend.

Op 18 augustus 1996 om 19.00 uur, vierde pater Alejandro Pezet de Mis in een Kerk die gelegen was in het commerciële centrum van de stad Buenos Aires. Toen hij er de laatste hand aanlegde om de communie uit te reiken, deelde een vrouw hem mee dat ze een Hostie had gevonden die iemand had achtergelaten achterin de Kerk. Toen pater Alejandro naar de plaats ging die ze had aangewezen, vond hij de Hostie en deze was helemaal bevuild. Omdat hij deze niet tot zich kon nemen, legde hij haar in een kleine kom met water die hij vervolgens in het tabernakel van de kapel van het Heilig Sacrament plaatste.

Op maandag 26 augustus, toen hij het tabernakel opende, zag hij tot zijn grote verbazing dat de Hostie was veranderd in een bloedige substantie. Hij informeerde Mgr. Jorge Bergoglio hierover, die vervolgens instructies gaf om de Hostie op professionele wijze te laten fotograferen. De foto’s die werden genomen op 6 september 1996 toonden op duidelijke wijze aan dat de Hostie die was veranderd in een bloedige substantie van vlees, aanmerkelijk groter was geworden. Voor enkele jaren werd de Hostie in het tabernakel bewaard, terwijl heel deze gebeurtenis geheim werd gehouden. Omdat de Hostie zich op geen enkele wijze ontbond of verpulverde, besloot Mgr. Bergoglio om de Hostie wetenschappelijk te laten onderzoeken en te laten analyseren.

Op 5 oktober 1999, in aanwezigheid van enkele afgevaardigden van Mrg. Bergoglio, die toen Aartsbisschop van Buenos Aires was, nam Or. Castanon een monster van de bloedige vlezige substantie en stuurde die op naar New Vork om het te laten analyseren in een wetenschappelijk laboratorium.

Omdat hij de resultaten van het onderzoek niet wilde beïnvloeden, besloot hij om de herkomst van het bloedige monster niet mee te delen aan het wetenschappelijk team dat het onderzoek zou uitvoeren.

Een van de onderzoekers was de bekende medisch-wettelijk cardioloog en patholoog, Dr. Frederic Zugiba. Na gedegen onderzoek constateerde hij dat de geanalyseerde substantie werkelijk menselijk vlees was en werkelijk menselijk bloed, met een echt menselijk DNA. Hij verklaarde: “De onderzochte substantie is een fragment van een spier van het menselijk hart, die zich bevindt in de linker hartkamer, vlakbij de linker hartklep. Deze spier zorgt ervoor dat het hart pompende bewegingen maakt. Men moet er van op de hoogte zijn dat de linker hartkamer fungeert als een pomp, die bloed door heel het lichaam laat circuleren. Het spierfragment in het onderzochte monster van het hart bevindt zich in een ontstoken toestand en bevat een aanmerkelijk groot aantal witte bloedlichaampjes. Dit duidt erop dat het hart in levende toestand was op het moment dat er een monster van werd genomen. Ik bevestig met nadruk dat het hart zich in een levende toestand bevond, uitgaande van het gegeven dat witte bloedlichaampjes onmiddellijk afsterven als zij zich bevinden in een dood organisme. De aanwezigheid van deze witte bloedlichaampjes tonen aan dat het hart zich in levende toestand bevond toen er een monster van werd genomen. Daarbij hebben deze witte bloedlichaampjes zich ook verspreid over het menselijk weefsel rondom de plaats waar het hart gelegen was, wat des te meer aantoont dat het hart zich in een gestreste toestand bevond, alsof de persoon die met dit hart begiftigd was zeer hard geslagen was ter hoogte van de maagstreek.”

Twee Australiërs, de journalist Mike Willesee en de jurist Ron Tesoriero waren getuigen van dit onderzoek. Omdat zij de herkomst van het monster kenden, stonden zij versteld van de verklaring van Or. Zugiba. Mike Willesee vroeg aan de wetenschappers hoe lang witte bloedlichaampjes in leven kunnen blijven als zij zich bevinden op menselijk weefsel dat in water wordt geconserveerd. Dr. Zugiba antwoordde hem dat ze na enkele minuten al zouden zijn afgestorven. De journalist vertelde aan Or. Zugiba dat de menselijke substantie waarvan het monster afkomstig was eerst een maand bewaard was geweest in gewoon kraanwater, en dat het vervolgens voor drie jaar was bewaard in een waterkom waarvan het water was ontkalkt en was ontdaan van mineralen. Pas na die periode was er een monster voor wetenschappelijke analyse genomen. Dr. Zugiba werd hierdoor erg in verlegenheid gebracht, omdat hij was genoodzaakt dit gegeven in overweging te nemen. Hij gaf aan dat er geen enkele mogelijkheid was om dit fenomeen wetenschappelijk te verklaren. Ook vroeg Dr. Zugiba aan Mike Willesee het volgende: “U moet me een ding uitleggen: als dit monster afkomstig is van een overleden persoon, hoe is het dan mogelijk dat ik tijdens het onderzoek ervan zag hoe de cellen van dit monster in beweging waren en pulserende bewegingen maakten? Als dit hart afkomstig is van een persoon die in 1996 is overleden, hoe kan het dan nu nog toch in leven zijn?” Toen pas onthulde Mike Willesee aan Dr. Zugiba dat het monster afkomstig was van een geconsacreerde Hostie (wit brood zonder zelfrijzend bakmeel), die op mysterieuze wijze was veranderd in menselijk bloedend vlees.

Volledig uit het lood geslagen door deze informatie antwoordde Dr. Zugiba: “Hoe en waarom kan een geconsacreerde Hostie veranderen van substantie en vlees en bloed worden van een levende mens? Dat zal altijd een onverklaarbaar mysterie blijven voor de wetenschap – een mysterie dat geheel de kennis en de kundigheid van de wetenschap overstijgt.”

Vervolgens nam Dr. Ricardo Castanon Gomez het initiatief om de gerapporteerde uitkomsten van het onderzoek van het wonder van Buenos Aires te vergelijken met de rapporten van het onderzoek van het wonder van Lanciano, en dit nogmaals zonder de herkomst te noemen van de substantie van het onderzochte monster. De experts die deelnamen aan de vergelijking van beide gerapporteerde onderzoeken concludeerden dat in beide onderzoeken monsters waren bestudeerd die van eenzelfde persoon afkomstig waren. Zij konden aantonen dat deze twee monsters allebei dezelfde bloedgroep hadden, namelijk die van “AB – positief”. En verder kwamen zij tot de conclusie dat het bloed van beide monsters de karakteristieken vertoonde van een man die afkomstig moest zijn uit het Midden-Oosten.

Alleen een groot geloof in de buitengewone daden van God kan hier een logisch antwoord op zijn. God wil dat we ons ervan bewust zijn dat Hij werkelijk aanwezig is in het mysterie van de Eucharistie. Het Eucharistisch wonder van Buenos Aires is een buitengewoon wonderteken dat is bewezen door de wetenschap. Middels deze gebeurtenis wil Jezus in ons een levend geloof opwekken in Zijn Werkelijke Tegenwoordigheid in de Eucharistie, en aantonen dat het er niet gaat om een symbolische betekenis. Alleen met de ogen van het geloof, en niet met onze mensenogen, kunnen wij Hem aanwezig zien onder de gedaante van geconsacreerd brood en van geconsacreerde wijn. In de Eucharistie ziet Jezus ieder van ons en Hij wil ons door de Eucharistie redden.

(Aartsbisschop Mgr. Bergoglio is kardinaal geworden in 2001, en dit wonder werd pas na vele onderzoeken gepubliceerd.) Laten we niet verzuimen om de website te bekijken waarop we kunnen lezen dat Dr. Castanon katholiek is geworden, waarbij hij dit wonder in het Spaans uitlegt. Dat is pas een krachtige boodschap.
www.sign.org/article-dr.castanon
youtube/eucharistic miracle of buenos aires

Wil je heb boek bestellen, klik dan hier

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments