Ter voorbereiding van het feest van de heilige Familie, zondag 26-12-2021

Ter voorbereiding van het feest van de heilige Familie, zondag 26-12-2021

Uit een preek van de priester Thomas van Kempen († 1471)

Maria en Jozef bij de kribbe van het kind Jezus.

‘Ontzagwekkend is deze plaats: dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel’ (Gen. 28, 17). Ga binnen in dit armoedig verblijf van onze koning; vraag hier vandaag om onderdak; neem hier jouw verblijf, blijf bij Jezus en Maria; en vier hier vandaag feest. Ga niet ergens anders naartoe, maar blijf hier vandaag staan of ga gewoon neerzitten bij de kribbe. Het is goed voor je om hier te zijn, veel beter dan in de rijk ingerichte huizen van aanzienlijken. Het moet fijn voor je zijn om hier onderdak te genieten in het gezelschap van deze drie mensen die hier ook verblijven; want al staat de armoedigheid van dit huis je tegen, de bewoners zijn indrukwekkend door hun beschaving en hun karakter. Hier zul je dus vandaag wonen, hier verblijven, hier onderdak hebben.

Bezie eens hoe rijk men hier is. Ik zie weliswaar geen kostbaarheden en geen luxe, maar Gods wijsheid, die mens geworden is, een maagd die moeder werd, Jozef die zorgzaam is en engelen die zich eenstemmig verheugen. Waarlijk de Heer is hier. En ik geef je de goede raad hier zeker niet weg te gaan. Waar zul je vinden wat je hier al gevonden hebt? Je kunt de hele wereld rondreizen, maar zo’n gezelschap zul je nergens vinden, zo heilig en zo eensgezind. De heiligste personen van hemel en aarde zijn hier bijeen, al gaat men aan hen voorbij en laat men hen links liggen. En toch is nergens ter wereld ooit iets zo wonderlijks geweest, zo zeldzaam en zoveel vreugde verschaffend, als in dit eenvoudige stalletje, waar Jozef en Maria verblijven met het kind Jezus in een kribbe. Hier gaan God en mens samen, moeder en maagd, volwassene en kind.

Overweeg eens de grondhouding die hier blijkt: zoveel genegenheid en liefde, zoveel eenvoud en soberheid, zoveel mildheid en goedheid en vooral zoveel meeleven. Overdenk ook wat van oudsher over Christus voorzegd is; en bezie hoe vandaag de schriften in vervulling gaan, en de vrome verwachtingen van de heilige profeten. Beschouw ook de liefdevolle zorgen van de heilige maagd Maria, hoe intens blij zij is met haar kind; wat in haar omgaat als ze Gods Zoon, die uit haar geboren is, voor zich ziet in de kribbe. Beschouw en overdenk zo dit alles, alsof je er zelf bij aanwezig bent. Onze liefde en toewijding om dit alles dat ooit heeft plaatsgevonden te overdenken, moet niet minder zijn dan wanneer wij er nu zelf bij aanwezig zouden zijn. Ieder jaar opnieuw moeten we ons dit in herinnering brengen. En niet alleen eenmaal per jaar moeten we ons in herinnering roepen dat Jezus geboren en in een kribbe gelegd is, maar vaak moeten we ons dit voor de geest halen.

Van dit kind kunnen we veel wijsheid leren, veel betrouwbaarheid en een groot geduld, en deze eigenschappen zijn voldoende om ons hele leven te ordenen. Alles wat Christus deed, is leerzaam voor ons; alles wat Hij meegemaakt heeft, kan ons bemoedigen. Want Hijzelf is voor ons en voor alle mensen heil en verlossing. Hij leert ons meer door zijn manier van doen en laten dan door zijn woorden. Hij overtuigt ons meer door wat Hijzelf doet dan door wat anderen doen.