Ter voorbereiding van de viering van zondag 10-10-2021

Ter voorbereiding van de viering van zondag 10-10-2021

Uit de geschriften van de priester Thomas van Kempen († 1471)

Op zoek naar het enige en grootste goed

‘Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil’ (Ps. 35 (34), 3). Mens, wat ben je toch van belang! Welke bijzondere mogelijkheden gaan in je schuil! Maar je kunt pas tot rust komen, als je het werkelijk belangrijke en de voltooiing bereikt hebt.

Je onrust verdwijnt pas, als je weet waarnaar je eigenlijk moet streven en als je dit ook gevonden hebt.

Er is een goed dat alle goede dingen overstijgt. Er is een einddoel dat blijvende waarde heeft. Wanneer zal ik rechtstreeks en onbeperkt daarvan kunnen genieten? Hier op aarde vind ik vele goede dingen, maar die gaan gauw voorbij en verzadigen niet. Nodig heb je slechts één zaak.

Dit ene zoek ik; naar dit ene verlang ik. Al het andere is er vanwege dit ene; en uit dit ene komt al het andere voort.

Als ik dit ene bezit, zal ik tevreden zijn; als ik dit ene niet bezit, zal ik van het een naar het ander op zoek gaan en niet tot rust komen. Want eigenlijk is er geen plaats voor zoveel.

Wat is dit ene? Ik kan het niet zeggen. Maar ik ben me bewust dat ik verlang naar iets waar niets groters of mooiers boven staat. Het is niet te bedenken. Het is niet iets naast vele andere dingen, maar het overstijgt alle andere zaken.

Dit ene is mijn God. Het is goed dat ik mijn zinnen op Hem zet en me aan Hem hecht. Tot Hem zeg ik, tot Hem roep ik: ‘Zeg tot mij: Ik ben uw heil’ (Ps. 35 (34), 3).

Je verlangt naar zoveel. Maar waarnaar gaat eigenlijk jouw verlangen uit? Is het niet beter voor je dat je op dit ene je zinnen zet en niet op zovele zaken? Uit dit ene komt al het andere voort; het ene komt niet voort uit al dat andere.

Houd toch eens op alsmaar met van alles bezig te zijn. Houd je met dit ene bezig; zet je zinnen op dit ene. Want alles komt hier samen.

Laten anderen bezig zijn met de zo wisselende buitenkant van hun leven; houd jij je bezig met de binnenkant van je leven; dat is goed en dat is voldoende. De ene mens is op zoek naar een nieuw huis; een ander is druk bezig met zijn zaken; weer een ander probeert veel geld te verdienen; nog een ander is uit op veel plezier of op bevordering, hij wil alsmaar tussen mensen zitten, gaat graag op bezoek of op reis van de ene stad naar de andere, van het ene kasteel naar het andere; hij wil alle mogelijke landstreken bezoeken. De een is op zoek naar wijsheid, een ander naar invloed, weer een ander naar een leerstoel, of hij wil in dienst komen bij belangrijke mensen.

Er zijn er maar weinigen die zich met het ene noodzakelijke bezighouden, die eerlijk en ongekunsteld leven. Daarom komen ze niet tot rust en hebben ook geen innerlijke rust.

Maar zij die bij Christus horen, houden zich niet bezig met materiële en wereldse aangelegenheden. Zij kunnen gelukkig zijn, ook als ze dit alles missen.