Ter voorbereiding van de viering van maandag 11-10-2021

Ter voorbereiding van de viering van maandag 11-10-2021

Uit het geschrift “De Herder” van Hermas († ca. 150)

Wij mogen de heilige Geest niet teleurstellen

Hoor nu, domme mens, hoe de heilige Geest door teleurstelling wordt verdreven en toch behouden blijft. Als iemand aarzelt bij de aanpak van een onderneming die als gevolg van zijn aarzeling mislukt, dan maakt teleurstelling zich van hem meester. Zo iemand stelt de heilige Geest teleur en drijft Hem uit.

En verder: als een driftbui iemand overvalt vanwege de een of andere kwestie en hij verbitterd wordt, dan komt in het hart van die driftige mens verdriet op. Hij is teleurgesteld over de zaak die hij ondernomen heeft en heeft spijt omdat hij het verkeerd gedaan heeft. Dit is een verdriet dat blijkbaar een redding inhoudt, omdat hij spijt heeft van zijn verkeerde daad.

Het gaat hier om twee houdingen die teleurstellend zijn voor de heilige Geest: de aarzeling omdat de onderneming mislukt is, en de driftbui omdat hij kwaad gedaan heeft, stellen de Geest teleur.

Beide zijn dus teleurstellend voor de heilige Geest: de aarzeling en de driftbui. Zet dus het verdriet van je af en kwel niet de heilige Geest die in je woont. Hij zou tegen je kunnen pleiten bij God en zich van je verwijderen. Want de Geest van God die aan dit vlees gegeven is, verdraagt die teleurstelling niet en ook geen benauwdheid.

Omkleed je daarom met de blijdschap die altijd aangenaam is aan God en Hem welgevallig. Je moet daarin opgaan. Ieder blij mens handelt goed, denkt goed en bekommert zich niet om de teleurstelling. Een teleurgesteld mens handelt altijd verkeerd. Vooreerst handelt hij verkeerd, omdat hij de heilige Geest teleurstelt die de mens in blijdschap gegeven is. Bovendien, door de heilige Geest teleur te stellen bedrijft hij onrecht, als hij niet bidt en zijn zonden niet belijdt voor de Heer. Nooit immers heeft het gebed van een teleurgesteld mens de kracht om op te stijgen tot het altaar van God.

Waarom stijgt het gebed van een teleurgesteld mens niet op? Het antwoord luidt: omdat de teleurstelling een vaste plaats heeft in zijn hart. Als de teleurstelling in het gebed is doorgedrongen, kan het gebed niet zuiver opstijgen naar het altaar. Wanneer wijn en azijn met elkaar gemengd zijn, behouden zij niet hun eigen smaak en zo leidt de teleurstelling gemengd met de heilige Geest niet meer tot een goed gebed.

Reinig dus jezelf van die verkeerde teleurstelling en leef voor God. Want allen zullen leven voor God, als zij de teleurstelling van zich afwerpen en zich omkleden met blijdschap.