San Nicolás de los Arroyos, Argentinë: een apocalyptische boodschap

San Nicolás de los Arroyos, Argentinë: een apocalyptische boodschap

Op 25 september 2008 was het de 25ste verjaardag van de verschijningen van de Heilige Maagd van de Rozenkrans te San Nicolás, Argentinië. Zo’n 200.000 mensen vierden dit jubileum in een eucharistieviering nabij het oord. De viering werd geleid door de Bisschop van San Nicolás de los Arroyos, Héctor Cardelli die tijdens zijn homilie er de nadruk op legde dat “Maria ons verenigt, de families aanmoedigt, omdat de Moeder haar kinderen bij elkaar brengt.”

Sedert het ontstaan van de parochie San Nicolás de los Arroyos in de buurt van Buenos Aires, Argentinië, is er steeds een diepe verering geweest voor Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Op 25 september 1983 vond er iets uitzonderlijks plaats dat zowel in Argentinië als tot over de grenzen, zelfs tot in Rome, de aandacht trok. Een doodgewone huisvrouw, Gladys Quiroga de Motta, moeder en grootmoeder, zonder enige opleiding (ze ging tot het 4de leerjaar naar school), noch kennis over de Bijbel of theologie, verklaarde dat ze die dag de Heilige Maagd heeft gezien.

Bijna dagelijks vonden er verschijningen met boodschappen plaats en dit bleef duren tot 11 februari 1990. De meeste verschijningen waren van de Heilige Maagd, er waren eveneens 68 verschijningen van Jezus. De bevoegde bisschop, Mgr. Domingo Salvador Castagna, liet een onderzoek naar de verschijningen starten. Men kwam tot het besluit dat Gladys een normaal gedrag vertoonde en dat de boodschappen niet in strijd waren met de Katholieke Leer. De bisschop keurde de verschijning goed en liet een Heiligdom bouwen, zoals de Maagd had verzocht.

Sedert maart 1986 hield de bisschop er elke 25ste van de maand een processie waarop honderdduizenden mensen afkwamen. Op 25 juli 1990 verklaarde hij: “Ongetwijfeld zal deze gebeurtenis van genade blijven groeien. De authenticiteit is bewezen door de onwaarschijnlijke navolging.” Een beeltenis, naar de omschrijving van Gladys, staat in de kathedraal van het Heiligdom. San Nicolás de los Arroyos is de bron van bekeringen, genezingen, roepingen en vele gebedsgroepen over het gehele land. Talrijke genezingen, waaronder een jongen met een hersentumor, hebben er plaatsgevonden en staan genoteerd.

Chronologie van de verschijningen

25 september 1983: Eerste verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan Gladys Quiroga de Motta
7 oktober 1983: Gladys: “Ik zag Haar en Ik vroeg haar wat Zij verlangde. Hierop vervaagde de verschijning en werd er een kapel zichtbaar. Ik begreep dat Zij tussen ons wou zijn.”
12 oktober 1983: Gladys bespreekt haar ervaringen met een priester
13 oktober 1983: De Heilige Maagd praat voor de eerste maal met Gladys
17 november 1983: Gladys sprenkelt wijwater op de verschijning
19 november 1983: Maria licht Gladys in over haar opdracht: “U zult een brug vormen voor éénheid. Verkonding Mijn woorden.”
24 november 1983: Een lichtstraal in het donker toont aan Gladys de plaats waar het Heiligdom moet worden gebouwd. Te El Campino, een woestijnachtig gebied aan de oevers van de Paranarivier. Deze lichtstraal wordt eveneens waargenomen door een negenjarig meisje. Zij legt hiervan getuigenis af.
27 november 1983: Gladys herkent de verschijning wanneer ze een beeld ziet van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans dat wegens schade wordt verplaatst naar de klokkentoren van de bisschoppelijke kathedraal. De Maagd verwijst naar Exodus 25:8 wanneer ze heeft over haar beschrijving van de te bouwen kerk. Deze tekst zegt: “U zult een Heiligdom voor Mij bouwen zodat Ik in jullie midden kan verblijven.” Deze tekst handelt over Gods aanwijzingen aan de Israëlieten bij het maken van de Ark van het Verbond. Het Nieuwe testament en de vroegchristenen hebben steeds Maria als de Ark van het Verbond gezien, dat de verblijfplaats was van de Heilige Geest en de Zoon. Hiermee herstelt de Maagd van San Nicolás dit oude gebruik.

November 1984: Gladys wordt verwelkomd door de nieuwe bisschop van San Nicolás, Domingo Salvador Castagna. Deze bisschop heeft een onderhoud met Johannes Paulus II over de verschijningen.

April 1985: Een onderzoekscommissie wordt opgericht.

25 februari 1986: Eerste bedevaart en eucharistieviering in El Campito, de plaats van het nieuwe Heiligdom.
25 mei 1986: Verspreiding van een medaille op verzoek van Maria
25 september 1986: Eerste Steenlegging te El Campito

11 april 1987: Bisschop Castagna heeft opnieuw een onderhoud met Johannes Paulus II te Rosario, de hoofdplaats van het bisdom. De bisschop belooft de Paus dat hij een studie zal leiden naar de verschijningen.
13 oktober 1987: Aanvang van de bouw van het Heiligdom.

21 maart 1988: Gladys ‘Ik heb een visioen, waarbij de wereld in tweeën is gedeeld. Eén gedeelte vertegenwoordigt twee derden, het overige gedeelte één derde van de aarde. In dit laatste gedeelte bevindt zich de Heilige Maagd. Zij heeft haar Kind bij en vanuit Haar Hart gaan er lichtstralen naar het overige gedeelte van de aarde. Onmiddellijk hierop zegt Maria: “Gladys, u ziet de wereld half vernietigd. Deze lichtstralen wensen zo veel mogelijk harten te redden. Mijn Hart is Almachtig, maar Ik kan niets doen als de harten Mij ongenegen zijn. De zielen worden gered door gebed en bekering. Elke ziel moet zich voorbereiden zodat deze niet wordt omsloten door duisternis. Amen. Amen.”

19 maart 1989: Het beeld wordt verplaatst vanuit de kathedraal naar het bedevaartsoord en wordt gezegend. Opening van het Heiligdom.
November 1989: Bischop Castagna heeft zijn derde onderhoud met de Paus

11 februari 1990: Laatste verschijning van Onze-Lieve-vrouw te San Nicolás
25 augustus 1990: Bisschop Castagno draagt het Heiligdom en de Pelgrims op aan God door het Onbevlekte Hart van Maria.

Verschijningen San Nicolás erkend