Preekje op 17-12-2020, donderdag in de 3e week van de advent

Preekje op 17-12-2020, donderdag in de 3e week van de advent

Allemaal welkom. In de eerste lezing van vandaag horen wij een fragment van het moment, dat aartsvader Jakob zijn zonen zegent. Degene, die de krachtigste zegen krijgt is Juda. Over hem wordt gezegd, dat de scepter van hem niet zal wijken, totdat hij verschijnt, die hem dragen mag; hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat gaat natuurlijk over Jezus.

Vragen wij, dat Jezus spoedig mag komen, met kerstmis, maar ook in heel de Kerk, in heel de wereld; dat er een nieuw Pinksteren mag komen waardoor alle mensen overal ter wereld weer zullen branden van liefde voor God en voor elkaar.

En vergeten wij niet ook zelf dagelijks onze eigen kinderen en familieleden te zegenen, allen van wie wij weten, dat zij wel een beetje extra hemelse hulp kunnen gebruiken.

Ik hoorde ooit over een man en een vrouw, Richard en Marianne, die terugdachten aan het moment, dat zij elkaar voor het eerst ontmoetten. In zekere zin was het een toevallige ontmoeting. Zij waren allebei uitgenodigd voor een etentje, maar het had niet veel gescheeld of ten minste een van beiden was er niet geweest. Richard werd pas op het laatste moment uitgenodigd en Marianne besloot pas op het laatste moment te gaan toen een eerdere afspraak werd afgezegd.

Ze ontmoetten elkaar bij de deur, zaten bij elkaar aan tafel, praatten lang met elkaar en besloten elkaar nog eens te ontmoeten. Verloving, huwelijk en kinderen volgden spoedig. Jaren later zag Marianne – terugkijkend op een huwelijk vol zegeningen en met een gepaste hoeveelheid problemen – dat God met een vooruitziende blik alle details voor die eerste ontmoeting had geregeld.

Op grotere schaal en op een nog ingrijpender wijze geldt hetzelfde voor de familiegeschiedenis waarmee het evangelie van Matteüs begint. In dit geslachtsregister wordt verteld hoe God met een vooruitziende blik alle zogenaamd ‘toevallige’ ontmoetingen heeft geregeld, die nodig waren om zijn Zoon ter wereld te brengen. Door alle voor- en tegenspoed van Abraham en zijn nakomelingen – in goede en slechte tijden, in vrede en oorlog, in de veiligheid van hun eigen land en in de ballingschap – leidde God elke afzonderlijke familie de eeuwen door tot zijn beloften eindelijk konden worden vervuld.

Maar God is niet alleen met Jezus zo begaan. Hij zorgt evenzeer voor óns leven en voor ónze families. Bovendien is er nog een aspect in dit geslachtsregister waar wij moed uit kunnen putten. Er zit een aantal nogal dubieuze figuren tussen, mensen die wíj waarschijnlijk nooit zouden hebben gekozen om de belangrijke rol van voorouders van Jezus op zich te nemen. Velen stonden er gekleurd op. Tamar verkleedde zich bijvoorbeeld als prostituee om haar schoonvader Juda te verleiden en kinderen van hem te krijgen. Rachab is hoogstwaarschijnlijk de hoer van Jericho, die de Israëlitische spionnen hielp door haar eigen volk te bedriegen. God schroomt er kennelijk niet voor om menselijke zwakheid, mislukkingen en zonde te gebruiken om zijn plan en bedoelingen uit te voeren.

Gods wijsheid gaat ver boven onze wijsheid uit. Hij werkt via de dagelijkse omstandigheden van ons leven, en zelfs via ons niet onbesproken verleden! God heeft het altijd in de hand en brengt zijn bedoelingen en plannen met een vooruitziende blik tot stand.

Geloven wij in Hem. Schenken wij Hem ons vertrouwen.