opGROEIsymposium 2021

opGROEIsymposium 2021

In 2021 staat weer een opGROEIsymposium gepland en wel op zaterdag 9 oktober. Als locatie is gekozen voor De Schuilplaats te Ede. De ruime zaal en diverse multifunctionele ruimtes voor de workshops en de lunch bieden voldoende gelegenheid het programma te volgen met inachtneming van de mogelijk dan nog steeds geldende coronamaatregelen. Het thema van het symposium is dit keer ‘Goddelijke diversiteit – Gender als ingeweven of ingegeven’. Uitgaande van Gods schepping van de mens ‘als man en vrouw’ gaan de sprekers in op ontwikkelingen in de huidige maatschappij. Sprekers: Luc Simons, priester met een bijzondere pastorale zorg voor gezinnen en interesse voor de ‘Theologie van het Lichaam’ van Paus Johannes Paulus II, Adina Portaru, advocate bij een internationale op het geloof gebaseerde juridische organisatie, en Jelle Wiering, cultureel antropoloog en religiewetenschapper. Meer info: www.opgroeisymposium.nl