Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020

“Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen; daarom geef ik voor mijn kerk”

Waarom is onze Dionysiuskerk van groot belang voor Heerhugo­waard? Bij de Dionysiuskerk staat de deur altijd open. Iedereen is van harte welkom: ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen’ staat boven de hoofdingang.

De Dionysiuskerk staat midden in de maatschappij: aan jongeren en ouderen, aan iedereen wordt gedacht. Er vinden vele verschillende activiteiten plaats en er zijn allerlei cursussen, projectgroepen en koren: de Kidi-club (catechese voor kinderen van de basis­school), ‘On The Road’ voor tieners, er is doop­catechese, een Eerste-heilige-Communie- en Vormselproject, Huwelijksvoorbereiding, de Alphacursus, een Filosofie- en Ca­FE-cursus (Catholic Faith Exploration), ons Dionysiuskoor zingt (bijna) elke zon­dag, Spirit, Salt & Ligh­t, en het KISI­-club-koor luisteren geregeld de eucharistievieringen op. En onze bijna 50 misdienaars zijn, letterlijk, een echte en hechte ‘werkgroep’. Wekelijks zijn er ook vieringen in de bejaarden- en verpleeghuizen en de zieken/ouderen binnen en buiten onze parochiegrenzen wor­den geregeld bezocht. Van­uit het AZC Heer­hugowaard heb­ben wij al vele men­sen mogen ont­vangen en helpen.

Wilt u ook actief deelnemen aan één van de cur­sussen, werk­groepen, koren of activiteiten, neem dan con­tact op, iedereen is van harte welkom! Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we vele vrijwilligers hebben. Onze dank voor alle inzet afgelopen jaar. Tijdens het vrijwilligersfeest in november heeft dit geleid tot een recordop­komst. Afgelopen jaar heeft de pastoor samen met een aantal jonge ouders het bosschage bij de fontein in de voortuin gesnoeid en de fontein winterklaar gemaakt. Een mooi nieuw initiatief! Verder maken allerlei maatschappelijk betrokken organisaties gebruik van de parochiezalen en het Familiehuis.

Wij willen u van harte bedanken voor uw giften van de afgelopen jaren. Door uw bijdrage heeft dit kunnen leiden tot vele goede doelen, mooie geloofsprojecten en initiatieven binnen onze parochie. Om dit alles voort te kunnen zetten, is veel geld nodig. Daarom vertel ik nog graag eens … de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie. U doet toch ook mee aan de Actie Kerk­balans 2020!

Margot van der Kemp

Voorzitter Werkgroep Actie Kerkbalans