“Ik heb een willibrordbijbel nodig”

“Ik heb een willibrordbijbel nodig”

Onlangs is een initiatief van een drietal jongeren van de grond gekomen. Zij zijn samen een website begonnen waarop zij specifieke edities van de Bijbel ter verkoop aanbieden. Het gaat om de Willibrord ’75 en ’78. Dit zijn vertalingen die dicht bij de originele tekst blijven en worden gebruikt voor de lezingen tijdens vieringen.

Hun motivatie? De Willibrord ‘75 en ‘78 vinden zij prachtige edities! De teksten uit de Bijbel zijn, ondanks de eeuwige boodschap die ze in zich dragen, dikwijls niet gemakkelijk te begrijpen als ze gelezen worden buiten de context waarin ze geschreven zijn. Dat maakt het vandaag de dag soms lastig de betekenis van een Bijbeltekst te … lees verder.