Handen geven mag weer: laatste beperkingen voor kerken afgeschaft

Handen geven mag weer: laatste beperkingen voor kerken afgeschaft

Handen geven bij de vredeswens, de communie uitreiken zonder vooraf de handen te ontsmetten en de collecteschaal van hand tot hand laten gaan: per 17 juni mag ook dat weer in de katholieke eredienst.

De Nederlandse bisschoppenconferentie maakte vandaag bekend dat de laatste beperkingen wat betreft handcontact ook worden opgeheven.

Nieuwe vormen mogen gehandhaafd blijven

Eind februari werden de meeste coronabeperkingen in de Nederlandse kerken al opgeheven. Toen vroegen de bisschoppen echter nog wel om handcontact te vermijden; tijdens de collecte de schaal niet van hand tot hand te laten gaan, en ook geen handen te schudden tijdens de vredeswens.

Klik hier om verder te lezen in het Katholiek Nieuwsblad …