Familieviering op zondag 19 mei om 10.00 uur

Familieviering op zondag 19 mei om 10.00 uur

Lieve Kerkfamilie, zondag 19 mei is er een familieviering, maar … dit keer om 10.00 uur! Het KISI-club-koor zingt, klapt, beweegt en het gaat over dé liefde! Als wij goed liefhebben, leert Jezus, wordt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zichtbaar. En wie wil dat nu niet: een wereld zonder oorlog, ruzie, honger, en armoede. Wat goed liefhebben inhoudt, wat wíj kunnen doen, daarover gaat het zondag. Samen bidden en zingen voor dit ‘goede doel’, is belangrijk.
We hopen dat jullie komen.
Gods zegen.
Pastoor Frank Domen