Een fotoverslag van Levend Bethlehem op zondag 16 december 2018

Een fotoverslag van Levend Bethlehem op zondag 16 december 2018

Op zondag 16 december 2018 hebben meer dan 130 mensen “Levend Bethlehem” bezocht. Tientallen acteurs/actrices – groot en klein – hebben meegedaan. Op meerdere locaties in en vooral rondom de kerk, in de tuin, werden taferelen van het kerstverhaal uitgebeeld. Op de parkeerplaats konden de mensen per groep van ongeveer 10 personen om de tien minuten vertrekken.

een moderne ‘Nachtwacht’ – we staan bijna goed voor de foto

De eerste ‘statie’ waren twee Romeinen, die iedereen op bevel van Keizer Augustus naar hun geboorteplaats stuurden om hun namen in het kader van de volkstelling te laten opschrijven. Onderweg kwamen wij engelen tegen, die in woord en lied de geboorte van de langverwachte Redder aankondigden. Wij kwamen de drie koningen tegen, die op zoek waren naar de pasgeboren Koning. Zij gaven ons geschenken mee om aan het Kindje aan te bieden. Na een lange tocht door de tuin kwamen we bij een tent waar wij onze namen moesten opgeven. Wij kregen een paspoort waarmee wij Bethlehem konden ingaan. Onderweg werden wij nog tegengehouden door een paar struise zwaar bewapende Romeinse soldaten, die ons paspoort nakeken en naar onze bedoelingen vroegen. Eenmaal in Bethlehem bleken de herbergen allemaal vol, werd ons in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt. Herberg of niet, wij kwamen – via een bezoekje aan de vriendelijke koning Herodes (of was zijn vriendelijkheid maar schijn?) uiteindelijk toch bij het stalletje aan waar wij een overgelukkige Maria en Jozef aantroffen met hun prachtige Kindje Jezus in de kribbe. Na zo veel koude getrotseerd te hebben, mochten wij de kerk in. Daar werd ons bij de Mariakapel nog eens verteld wat de diepere betekenis is van het kerstfeest. Toen bracht iemand ons naar de grote kerk waar wij weer op temperatuur konden komen met een heerlijke kop koffie/thee of chocomel. En dat onder het genot van mooie liederen van het koor Spirit.
Alle bezoekers … fijn dat jullie zijn geweest. Wij vertrouwen erop, dat jullie ervan genoten hebben.
En alle parochianen, die hebben meegewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van Levend Bethlehem … allemaal reuze bedankt voor jullie enthousiast inzet.
En voor iedereen alvast een zalig Kerstfeest en Gods Zegen voor het nieuwe jaar.