De KiDi-Club komt vanavond weer bij elkaar

De KiDi-Club komt vanavond weer bij elkaar

Voor wie het nog niet weet … KiDi betekent: Kinderen Dionysiusparochie.
Vanavond, vrijdag 8 februari om 18.30 uur, komen ze weer weer bij elkaar – het thema is: Dicht bij Jezus.
Hebben jullie wel eens gehoord van iemand die in Jezus’ tijd leefde en Veronica heette?
Toen Jezus zijn zware kruis moest dragen, en zijn gezicht erg bloedde, stond Veronica langs de weg te kijken.
Er waren veel mensen aanwezig en ook soldaten.
Veronica had een doek bij zich en veegde daarmee het gezicht van Jezus af.
En wat gebeurde … het gezicht van Jezus stond op de doek.
Heel bijzonder … Jezus wilde dat alle mensen van alle tijden zouden weten hóe blij Hij was met de liefde en zorg van Veronica.
Zij schaamde zich niet en was niet bang voor de soldaten.
Veronica was heel dicht bij Jezus en wie wil dat nu niet … ?!
Op Goede Vrijdag bidden we altijd de kruisweg (in de tuin).
De zesde keer dat we dan stilstaan, horen we het verhaal van Veronica, die Jezus’ gezicht afgedroogd heeft.
Meer weten over Veronica en hoe wíj dicht bij Jezus kunnen zijn?!
Kom dan vrijdag naar de KiDi-Club en neem gerust andere kinderen mee.

Gods zegen.

Pastoor Frank