6 maart – Aswoensdag – het begin van de Veertigdagentijd

6 maart – Aswoensdag – het begin van de Veertigdagentijd

Aswoensdag, de grote vastentijd, oftewel de Veertigdagentijd, begint dit jaar op 6 maart. Om 19.00 uur is dan in onze parochiekerk een Eucharistieviering met askruisje. (Er zijn ook ouders met kleine kinderen, die door de dag even bij de pastorie aanbellen om voor zichzelf en hun kinderen een askruisje te ontvangen. Wij bidden dan een Onzevader en Weesgeroet en krijgen het askruisje). Tijdens de asoplegging zegt de priester/diaken enkele eenvoudige woorden om over na te denken! “Bekeert u en gelooft in het evangelie” of: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn twee verplichte vastendagen in de R.K. Kerk wereldwijd.

De Veertigdagentijd: we gaan en blijven met Jezus veertig dagen in de woestijn. In onze parochie zijn enkele gemeenschappelijke vasten-projecten: tot en met Palmzondag kunnen houdbare producten ingeleverd worden voor de Voedselbank. Boeken en DVD’s over heiligen zijn te leen in de pastorie. En traditioneel doen we mee aan de landelijke Vastenactie. Maar natuurlijk is het ook goed om persoonlijk, veertig dagen lang, ‘iets’ te doen aan vasten en onthouding. Alles opdat we met Pasen ‘nieuwe’ mensen zijn: op ons Paasbest!