18e zondag door het jaar C

18e zondag door het jaar C 161 eerste lezing: Pred. 1, 2; 2, 21-23 Wat heeft de mens aan al zijn geploeter? Uit het boek Prediker. IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid! Er zijn mensen, die zich aftobben en inspannen met wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze verdienen, moeten ze afgeven aan anderen, die zich niet inspanden. Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid. Wat heeft een mens tenslotte aan al zijn … Meer lezen over 18e zondag door het jaar C