6e zondag van Pasen, jaar B

6e zondag van Pasen, jaar B 92 eerste lezing: Hand. 10, 25-26.34-35.44-48 Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort. Lezing uit de Handelingen der Apostelen. Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: “Sta op, ik ben ook maar een mens.” Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, … Meer lezen over 6e zondag van Pasen, jaar B