5e zondag van de Veertigdagentijd

5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A 52 eerste lezing: Ez. 37,12-14 Ik zal mijn geest over u uitstorten en gij zult leven. Uit het boek Ezechiël. Zo spreekt de Heer: Ik ga uw graven openen; in de massa’s zal Ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël. En wanneer Ik dan uw graven geopend heb en u in massa’s zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat Ik de Heer ben. … Meer lezen over 5e zondag van de Veertigdagentijd