Pinksteren, Dagmis

Uit het lectionarium supplement Pinksteren dagmis – jaar A EERSTE LEZING Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken. Lezing uit de Handelingen van de Apostelen¬† ¬† 2, 1-11 Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en … Meer lezen over Pinksteren, Dagmis