7e zondag van Pasen, jaar A

7e zondag van Pasen, jaar A 98 eerste lezing: Hand. 1, 12-14 Zij bleven eensgezind volharden in het gebed. Uit de Handelingen der Apostelen. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer … Meer lezen over 7e zondag van Pasen, jaar A