6e zondag van Pasen, jaar A

6e zondag van Pasen, jaar A 92 eerste lezing: Hand. 8, 5-8. 14-17 Zij legden hun de handen op en ze ontvingen de heiligeĀ  Geest. Uit de Handelingen der Apostelen. In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Filippusā€™ woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen … Meer lezen over 6e zondag van Pasen, jaar A