Bookmark and Share
Boetevieringen vóór Kerstmis

Woensdag 13 december om 19.00 uur is de 'gewone' Boeteviering - als goede voorbereiding op Kerstmis - in de kerk. Aansluitend is, voor wie wil, gelegenheid om het Sacrament van Boete en ...

Lees verder
Preek op 10-12-2017, 2e zondag Advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Toen er in de oorlog alleen maar slecht nieuws was, en de mensen hoorden over bombardementen, razzia's onder de joden, tekorten in de hongerwinter, verzetsmensen die werden opgepakt en gefusilleerd; en toen de Duitsers iedere dag schreven en schreeuwden, dat de geallieerden op alle fronten aan de verliezende hand waren, klonk er gelukkig zo nu en dan ook ...

Lees verder
KiDi-club a.s. vrijdag 8 december

Vrijdag 8 december om 18.30 uur is er weer een bijeenkomst van de KiDi-club - de catecheseclub voor kinderen die op de basisschool zitten. Weten jullie dat er elk jaar in de kerk een grote kinder-kerststal wordt gebouwd. Het is een heel dorp met straten en verlichte huizen, een waterval, met engelen en natuurlijk...

Lees verder
Preek op 03-12-2017, de 1e zondag van de advent, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Er zijn in de bijbel, met name in de Psalmen, stukken die ons laten zien dat God over ons waakt. Bij dag, maar vooral ’s nachts waakt Hij over ons. Zelfs in een lied zingen we: “Gij geeft het uw beminden in de slaap”, genade en vrede, barmhartigheid krijgen we gratis.

Lees verder
3 december: Heilige Franciscus Xaverius

Franciscus wordt geboren in het Baskenland; een gebied van Spanje, dat tegen de Pyreneeën ligt. Zijn ouderlijk huis is het kasteel Xavier. De familie is wel van adel, maar arm. Daarom moet Franciscus als zesde van de kinderen door studie een toekomst opbouwen. Zo komt Franciscus in Parijs terecht in het ...

Lees verder
1 december: Heilige Eligius.

Misschien kennen sommigen van jullie deze heilige beter onder de naam: Sint Elooi. Wie is deze heilige? De kleine Eligius is heel handig. Hij kan goed met gereedschap omgaan. Daarom sturen zijn ouders hem naar een van de beste edelsmeden. Eligius is dan nog heel jong. Bij de edelsmid leert Eligius goed zijn vak. Hij blijkt ...

Lees verder
30 november: Heilige Andreas

Andreas is de oudere broer van Petrus. Hij is ook visser. In zijn vrije tijd gaat hij dikwijls naar Johannes de Doper luisteren. Hij vindt het heel mooi wat Johannes vertelt. Andreas is dan ook een leerling van Johannes. Dan op een dag leert Andreas een andere Meester kennen, het is Jezus. Andreas gaat de hele dag met Jezus mee...

Lees verder
Lezen we de ‘roomse’ Luther eigenlijk nog?

Het beeld dat met de publicatie van de 95 stellingen van Luther, nu vijfhonderd jaar geleden, de Reformatie begon, verdient enige bijstelling. Zowel katholieken als protestanten hebben die ...

Lees verder
Preek op 26-11-2017, Christus, Koning van het Heelal, pastoor Frank Domen

Als wij aan een koning denken, welke voorstelling hebben wij dan daarbij? Denken wij aan een koninklijke troon? Aan dappere ridders? Of een luxueuze levensstijl? Wat te denken van een herder!? Iemand, die zijn tijd in de velden doorbrengt om zorg te dragen voor zijn onderdanen en zijn leven riskeert voor zijn volk!?

Lees verder
Overweging op 24/25-11-2017, Christus, Koning van het Heelal, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Het is alweer het laatste weekend van de kerkelijke jaarkring, het feest van Christus Koning. Volgend weekend begint het B- jaar met de Advent en leven we toe naar het feest van de openbaring van God in de wereld, door de geboorte van zijn zoon Jezus. Het feest van Christus Koning is het feest waarmee we erkennen dat Jezus Christus onze Koning is, en dat wij Zijn volgelingen willen zijn, die Zijn wetten proberen te onderhouden.

Lees verder
Zondag 26 november: hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex.

Lees verder
Preek op 19-11-2017, 33e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De advent begint pas op zondag 3 december, maar ik zou jullie nu toch al een kerstverhaal willen vertellen, want het past heel mooi bij het evangelie van vandaag. Het is kerstavond. In de hemel is het een drukte van jewelste, want er worden vanaf de aarde heel veel gebeden naar de hemel gezonden. Er is een hoofdengel - Joseph - en die is met name bezorgd over een groot aantal gebeden met ...

Lees verder
Ontvoerde Italiaanse priester ontmoet de Paus

De Italiaanse priester Maurizio Pallù was eerder enige tijd werkzaam in Nederland. In oktober werd hij vijf dagen ontvoerd in Nigeria. Na zijn vrijlating keerde hij terug naar Italië waar hij afgelopen woensdag de paus mocht ontmoeten...

Lees verder
Paus: 'Leven niet eindeloos rekken'

De beschikbaarheid van geavanceerde medische technieken betekent niet dat alles ingezet moet worden om menselijk leven in stand te houden. Dat schrijft paus Franciscus in een boodschap over de problematiek rond het levenseinde. De paus richtte zich...

Lees verder
Paus Franciscus: Wat is gebed nu echt?

We gaan door met de catecheses over de heilige Mis. Om de schoonheid van de eucharistieviering te begrijpen wil ik graag beginnen met een heel eenvoudig aspect: de Mis is gebed; het is zelfs bij uitstek het gebed, het hoogste, meest sublieme en ...

Lees verder
Oudste foto van een Mariaverschijning (Engels)

On June 24th, 1905, Thomas B. Hayward was enjoying the sights of the Narrows of St. John’s in Newfoundland, Canada when he pointed his camera at an unusual iceberg and snapped a photo. After getting the photo developed, it was clear there was ...

Lees verder
Benefietconcert 'Totus Tuus Maria'

Zondag 26 november, op het hoogfeest van Christus Koning, sluit het kerkelijk jaar af dat in het teken stond van het Jubileum van 100 jaar Fatima. De boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima heeft grote waarde voor de mensheid. Daarom geven de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (de Blauwe Zusters) op die dag een concert in het Sint-Janscentrum in Den Bosch op zondag 26 november in het Sint-Janscentrum Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch. Uit dankbaarheid voor Maria ...

Lees verder
Collecte voor de PCI

Het afgelopen weekend was de gehele opbrengst van de collecte bestemd voor de PCI, de Parochiële Charitatieve Instelling. De opbrengst was €919,11 (vorig jaar jaar €842,45) waarvoor onze hartelijke dank.

Jaarverslag van de PCI op 12-11-2017 door voorzitter Adriaan Rotteveel

Geachte pastoor Frank, diaken Eelke en medeparochianen, het doet mij deugd, dat ik ook dit jaar weer de gelegenheid krijg iets te zeggen over het werk van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling in dit Caritas-weekend. Die benaming "Caritas-weekend" klinkt u misschien wat vreemd in de oren, maar het is dan ook pas de eerste keer, dat deze naam officieel door het Bisdom wordt gebruikt. Voorheen sprak men steeds over "het diaconale weekend", terwijl we toch altijd spreken over de Parochiele Caritas instelling. Nu moet ik u zeggen, dat ik blij ben met die ...

Lees verder
Preek op 12-11-2017, 32e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. Wat heb je liever: rijkdom of verstand? Wat is beter een knap uiterlijk of helderheid van geest? Gezondheid staat op nummer een van ons verlanglijstje, straks weer op vele nieuwjaarswensen. Maar bedoelen we dan ook: gezond oordelen, gezond bezig zijn, gezond omgaan met je medemensen? Is gezondheid van geest niet meer belangrijk dan een gezond ...

Lees verder
Brieven uit de missie van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India.

Klik hier voor zijn laatste brieven.

Het Sacrament van het Vormsel 2018

Tieners (die in groep 8 zitten), jongeren en volwassenen zijn uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. Het Latijnse woord firmare, ...

Lees verder
Paus Franciscus: De Mis is geen spektakel, maar een teken van Gods liefde!

We beginnen vandaag met een nieuwe reeks catecheses gericht op het ‘hart’ van de Kerk, ofwel de Eucharistie. Het is van fundamenteel belang dat wij christenen de waarde en de betekenis van de heilige Mis goed bevatten om onze relatie met God ...

Lees verder
‘Gewone mensen lazen de Bijbel al voor de Reformatie in volkstaal’

In media worden rond vijfhonderd jaar Reformatie “vooral achterhaalde en verouderde historische clichés herkauwd”. Een ervan is het verhaal dat door de Reformatie mensen de Bijbel...

Lees verder
Preek op 05-11-2017, 31e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De lezingen spreken over de kerkelijke leiders. Als de priester het brood neemt en de wijn en hij spreekt die woorden van Christus - “Dit is mijn Lichaam ... Dit is mijn Bloed" - dan is het Jezus Christus zelf, die tot de hemelse Vader spreekt en tot alle mensen in de kerk. Iemand kan in de kerk een vurig betoog houden, maar als de priester woordelijk hetzelfde betoog houdt, dan gaat daar toch ...

Lees verder
Overweging op 03/04-11-2017, 31e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De eerste lezing begint met: “Uit de profeet Maleachi”. Bij het woord profeet denken we meestal aan een toekomstvoorspeller, een soort waarzegger. Maar het woord profeet komt uit het Grieks, profèmi, en dat betekent: “spreken namens iemand”. En een profeet in de H. Schrift, is iemand die spreekt namens God. God heeft mensen nodig die Hem stem geven ...

Lees verder
Nieuw boek over Paus Franciscus door Robert Lemm

... het vroegere CRK, Traditioneel Katholicisme, het conservatieve maandblad Catholica, de Agneskerk in Amsterdam en de Mis volgens de Tridentijnse ritus ... enz. enz! Robert Lemm is ook één van de grote voorstanders van de verering van 'de Vrouwe van alle Volkeren'. Ik citeer Trouw: "De kruistocht van Robert Lemm tegen alles wat nieuw is"! En deze Robert Lemm, overigens een ...

Lees verder
Sinterklaasconcert Fanfare Hou en Trouw 26 november a.s.

 Oh kom er eens kijken en luisteren… Het is november, Sinterklaas komt in het land! Op zondag 26 november om 14:30 uur presenteren HET Opleidingsorkest en MAMS zangtheater HET grote Sinterklaasconcert in de Dyonisiuskerk. Het belooft een uniek concert te worden waarbij bekende Sinterklaasliedjes ...

Lees verder
4 november: Dag van de Heilige Carolus Borromeüs

Carlo wordt op 2 oktober 1538 geboren. Zijn ouders wonen in een mooi kasteel aan het Lago Maggiore. Dat is in Italië. Omdat hij de tweede zoon is in het gezin, hebben zijn ouders beslist dat Carlo geestelijke zal worden...

Lees verder
Ouders kunnen hun kinderen opgeven voor de viering van de Eerste Heilige Communie

Fijn, dat een aantal ouders hun kinderen al hebben opgegeven voor de Eerste heilige Communie. De startavond rond dit grote feest is op maandag 15 januari 2018 om 19.45 uur in de Dionysiuszaal in het Parochiecentrum. Lees hier verder.

Preek op 02-11-2017, Allerzielen, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, mensen als de joden en de heidenen hebben in de loop van de eeuwen veel verschillende namen gegeven aan hun God of goden, bijvoorbeeld de Schepper, de Almachtige, de wreker. Maar wij, christenen, hebben aan God een Naam gegeven, die je in andere godsdiensten niet terugvindt. Onze God, zo zegt de apostel Paulus, is de God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt ...

Lees verder
2 november - Allerzielen: De heilige Mis is om 19.00 uur

Het woord 'allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood van een mens ...

Lees verder
Paus Franciscus over Allerheiligen: De heiligen geven Gods licht door

Op het hoogfeest van Allerheiligen sprak paus Franciscus tijdens het angelusgebed over het doel van ons leven: het doorgeven van Gods licht ...

Lees verder
"Wij hebben alles aan het huwelijk te danken"

Net toen Annette en Wim Peeters zich begonnen te verbazen dat hun leven weinig lijden kende, werd Wim getroffen door acute leukemie. Zaterdag getuigden zij van de kracht die het huwelijk hun in deze moeilijke omstandigheden geeft.

Lees verder
Preek op 01-11-2017, Allerheiligen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, zei kardinaal Simonis, dat ze zonder al die titels al heilig zijn ...

Lees verder
1 november - Allerheiligen: De heilige Mis is om 19.00 uur

 Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen ...

Lees verder
Een antwoord op de angst

Hoe kun je je inzetten voor een betere wereld, zonder onrustig, angstig en wanhopig te worden? Een katholieke activiste deelt haar beproefde recept. Soms lijkt het of de wereld gek geworden is. En de ongerustheid die velen van ons voelen, helpt daar niet aan ...

Lees verder
Paus Franciscus: Het paradijs is eindeloze liefde

Tijdens de algemene audiëntie van 25 oktober sprak paus Franciscus over het doel van onze hoop: het paradijs. Dit is de laatste catechese over de christelijke hoop. Dit thema heeft ons sinds het begin van dit liturgische jaar vergezeld. Ik wil graag ...

Lees verder
Nieuwsbrief bedevaartoord Beauraing

De zegeningen van de Heer waren deze laatste maanden heel talrijk in het Heiligdom! Kinderen, echtparen, zieken... wat voor genaden van tederheid en van medelijden! Meer kunt u lezen in de nieuwsbrief van bedevaartsoord Beauraing...

Lees verder
3 november: Dag van de Heilige Hubertus

Hubertus Is de zoon van de hertog van Toulouse. Hij wordt graaf aan het hof van koning Diederik. Hubertus is heel rijk. Samen met zijn vrouw is hij heel gelukkig. Hun zoon heet Floribertus...

Lees verder
Iedereen welkom op KiDi club bijeenkomst a.s. vrijdag 3 november!

Vrijdag 3 november komt de KiDi-club weer bij elkaar - van 18.30-20.00 uur. We hopen dat iedereen weer komt en nieuwe kinderen zijn altijd welkom. Iedereen mag natuurlijk ook vrienden en vriendinnen meenemen. Het thema vrijdag is: Sint Maarten. Martinus, zoals hij eigenlijk heette, was een soldaat die zich op ...

Lees verder
Opinie: Wetenschap is juist in het Christendom ontstaan

OPINIE: Het geloof heeft een esthetische en literaire component, maar is ook een drager van waarheid, betoogt hulpbisschop Rob Mutsaerts ...

Lees verder
Allerheiligen en Allerzielen

 ROERMOND (RKnieuws.net) - Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de belangrijkere kerkelijke feesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen.

Lees verder
Dagje uit met het 50-jarige Gemengd Koor

Op dinsdag 10 oktober werd het feest gevierd in Amsterdam. De busreis erheen was al heel gezellig. De koffie met gebak in Café 'Lusthof', al 30 jaar een begrip in de Van Baerlestraat in Amsterdam, smaakte prima. Daarna was een ...

Lees verder
Preek op 29-10-2017, 30e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De meesten van ons hebben kinderen, kleinkinderen. En wij zullen er allemaal weleens over nagedacht hebben wat wij voor hen over zouden hebben als zij in moeilijkheden zouden komen. Wij zouden werkelijk alles voor hen doen, niet waar!? Zelfs als de problemen de schuld van de kinderen zelf zouden zijn, dan zouden wij hen nog graag willen helpen!

Lees verder
Reclame Code Commissie buigt zich over Second Love-reclame

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft afgelopen donderdag een klacht aanhoord over de posterreclame van datingsite Second Love. De zaak is aangespannen door burgerinitiatief CitizenGO die vindt dat de reclame aanzet tot ontrouw en vreemdgaan en daarmee de samenleving ondergraaft. De poster toont een man die intiem kussend de BH-bandjes losmaakt bij een vrouw en gaat vergezeld van de tekst “Flirten is niet alleen voor singles”. “Uit de combinatie van weergavevormen, waaronder beeld, tekst, logo ...

Lees verder
Saoedische kroonprins wil af van conservatieve islam

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wil af van de ijzeren greep van het Wahabisme op zijn land. Dat concludeert de missiepersdienst AsiaNews in een analyse ...

Lees verder
Preek op 25-10-2017, Mariaviering van de KBO, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen. Hartelijk welkom bij de viering van de eucharistie ter ere van Maria, O.L.V. van Beauraing, moeder met het gouden hart. In Bauraing komt Maria naar ons mensen, in Fatima, in Medjugorje komt Maria naar de wereld, met haar ...

Lees verder
Houellebecq: Opmerkelijke herleving katholieke Kerk Frankrijk

De Franse bestsellerauteur Michel Houellebecq ziet een opmerkelijke herleving van de katholieke Kerk in zijn land. Dat zegt hij in een interview met de Duitse Spiegel. Naast een versterking van de islam zegt hij een “opmerkelijke terugkeer van het ...

Lees verder
Preek op 22-10-2017, de 29e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. U hebt het vast wel eens gehoord de opmerking over de belastingdienst: “ Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”. Het evangelieverhaal gaat deze zondag over belastingen. Het is inderdaad niet leuk, maar makkelijk? Nou nee, makkelijk is het al helemaal niet. Het gaat zelfs om een ingewikkelde zaak. Het is een gespannen tijd, waarin Jezus leeft ...

Lees verder