Bookmark and Share

Johannes de Doper richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: Zie het Lam Gods.

14-01-2018, 2E ZONDAG DOOR HET JAAR B

Meer lezingen, klik hier

VAN OKTOBER 2017 - JUNI 2018 VIERT ONZE DIONYSIUSPAROCHIE HAAR 150-JARIG BESTAAN !!!

Het verhaal van Fatima voor kinderen (deel 5 is uitgekomen)

Velen hebben vast en zeker gehoord van de bedevaartsplaats Lourdes in Zuid-Frankrijk. In 1858 verscheen Moeder er aan het eenvoudige 14-jarige meisje Bernadette Soubirous. Maar er is een misschien nog wel beroemdere bedevaartsplaats Fatima in ...

Lees verder
Preek op 29-09-2017, HH. MichaŽl, GabriŽl en RafaŽl, aartsengelen, feest

Waar zat Natanaël aan te denken toen hij onder de vijgenboom zat? Natanaël kende de heilige Schrift heel goed. Misschien zat hij wel te denken aan de woorden van de profeet Micha, die de voorspelling heeft gedaan, dat het huis van Israël ooit heel vast zou komen te staan en dat iedereen – in vrijheid – zal kunnen zitten ...

Lees verder
Preek op 28-09-2017, donderdag in de 25e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, een heel kort evangelie uit het 9e hoofdstuk van Lucas n.l. de verzen 7-8 en 9. In vers 1 t/m 6 worden de leerlingen bij Jezus geroepen en ze krijgen kracht om zieken te genezen. Hij zendt hen uit om het koninkrijk van God te prediken ...

Lees verder
Preek op 24-09-2017, de 25e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Ik neem aan, dat wij allemaal hebben meegekregen, dat het met de Nederlandse economie weer beter gaat. Dat hebben wij in zekere zin echt niet aan Jezus Christus te danken, want Hij lijkt absoluut geen verstand van economie te hebben. Wie geeft nu een arbeider, die maar één uurtje heeft gewerkt even veel loon als iemand, die een hele dag heeft gewerkt! De vakbond zou meteen een actie ...

Lees verder
MIVA-collecte

In het weekend van 26-27 augustus is er weer een MIVA-collecte gehouden. De opbrengst was dit jaar €586,35. Vorig jaar is er €588,94 opgehaald. Dit jaar is de collecte bestemd voor een project in Burkina Faso, Afrika. Ruim 19 miljoen inwoners telt Burkina ...

Lees verder
Overweging op 23/24-09-2017, 25e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, zowel in de lezing van Jesaja als in het evangelie volgens Mattheüs is er een groot verschil tussen de werkelijkheid van God en de werkelijkheid van onze wereld. Gods wegen en gedachten zijn zo anders, voor ons menselijk denken ...

Lees verder
Dionysiusparochie 150 jaar

Op zondag 8 oktober viert onze parochie het 150-jarig bestaan. Om 10.00 uur is Mgr. Jan Hendriks hoofd-celebrant en onze vier koren luisteren op feestelijke wijze de eucharistieviering op. Na de heilige Mis wordt, in de kerk, de plaat met de zeventien namen van de Priesterzonen van onze parochie gezegend. Vervolgens worden de twee straatnaamborden met ‘Dionysiuslaantje’ onthuld door wethouder Gido Oude Kotte: met ingang van ...

Lees verder
Familieviering op zondag 24 september om 11.30 uur

Zondag 24 september om 11.30 uur is de eerste Familieviering na de grote vakantie.
Thema: Bij God is het nooit te laat.
Wat goed om te weten: onze God is een God die er altijd IS,
die - als wij dat vragen - ons altijd weer wil vergeven.
Onze God zegt nooit: "En nu is het te laat".

Lees verder
Preek op 17-09-2017, de 24e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, van ons, christenen, wordt verwacht, dat wij anderen, die ons iets hebben aangedaan, verontschuldigen en vergeven. Lijkt dat niet op toegeeflijkheid? Zo van, die ander kan doen wat hij wil, wij moeten hem steeds vergeven!? Maar, lieve mensen, God wil ons door zijn oproep om te vergeven niet vernederen en machteloos maken, nee, Hij wil ons juist ...

Lees verder
Onze Lieve Vrouw van Smarten: vrijdag 15 september

Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven smarten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve Vrouw van Smarten.

Mater Dolorosa

'Onze Lieve Vrouw van Smarten' en 'Moeder van Smarten'(Latijn: Mater Dolorosa, of: Beata Maria Virgo Perdolens) behoren tot de vele aanduidingen van de Heilige Maagd Maria.

Lees verder
Preek op 14-09-2017, donderdag in de 23e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

Lieve medegelovigen, als we door lijden worden getroffen, dan zijn we kruisdrager. Iemand die werkloos is lijdt onder het verlies van zijn baan. Een leerling die wordt gepest op school lijdt daaronder. Ouderen waarvan de kinderen niet meer op bezoek komen, of een man die zijn echtgenote overlijdt na een jarenlang huwelijk. Zij ervaren allemaal het leven op die momenten als een kruis.

Lees verder
Eerste bijeenkomst KiDi-club: iedereen is welkom!

Op vrijdag 15 september om 18.30 uur begint de KiDi-club. De KiDi-club ... Kinderen van de Dionysiusparochie ... is een catecheseclub voor kinderen van de basisschool die één keer per maand bij elkaar komt. Het gaat altijd over een Bijbelverhaal...

Lees verder
Preek op 10-09-2017, de 23e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, een profeet is wel een bijzonder soort wachter. Hij kijkt niet alleen naar wat er dagelijks allemaal gebeurt, maar hij houdt ook de wet, de Thora, het woord van God in de gaten. Als iemand of het volk ontrouw is aan het woord van God, dan moet hij hen waarschuwen. “Hoort gij een fout woord uit hun mond, waarschuw hen dan namens Mij”. Boosdoeners moeten ...

Lees verder
Schoolzegen op het einde van de viering van 10 september 10.00 uur

Op zondag 10 september, tijdens de heilige Mis die om 10.00 uur begint, krijgen alle aanwezige kinderen, jongeren en leerkrachten, een schoolzegen. We bidden om Gods speciale bescherming ...

Lees verder
Preek op 08-09-2017, Maria Geboorte, pastoor Frank Domen

Als wij voor een tweede keer naar een film kijken, hebben wij misschien de neiging om te letten op de details, die wij de eerste keer hebben gemist. Maar het zou ook kunnen, dat wij een stukje betrokkenheid met de film verliezen, omdat wij al weten hoe het verhaal eindigt. Iets soortgelijks zou kunnen gebeuren als wij het evangelie van vandaag lezen. Als wij vandaag de verjaardag vieren van de heilige Maagd en Moeder Gods Maria, horen wij een ...

Lees verder
Preek op 07-09-2017, donderdag in de 22e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

Vandaag dat prachtige Evangelie over de wonderbare visvangst. De hele nacht hebben ze gevist en niets gevangen. Jezus echter overtuigd hen toch hun netten uit te werpen. De hoeveelheid vis laat de netten bijna scheuren. Daarna, zo staat er, lieten ze alles ...

Lees verder
Vormselviering 2017,

Na een maandenlange voorbereiding hebben op zondag op 25 juni om 10.00 uur 14 kinderen en 3 volwassenen het sacrament van het Vormsel ontvangen van onze hulpbisschop, monseigneur Jan Hendriks. Het was een mooie, feestelijke viering. Klik hier om de foto's van de Vormselviering te bekijken.

Brieven uit de missie van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor zijn laatste brieven. 

Christusmysteries in iconen, voor en na het feest van Tabor

Het feest van Tabor, wat zich vooraf afspeelde vanaf de geboorte en tot aan de wederkomst. Uitbeelding in Iconen van de serie "Geloof, Hoop en Liefde" door Geert Hüsstege. FULL VERSION 3 afleveringen achter elkaar! 

Lees verder
Dinsdag 15 augustus 2017 om 19.00 uur: H.Mis bij gelegenheid van het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Lees verder
Hongkong: jaarlijks laten 3.000 volwassenen zich dopen

De grote betrokkenheid van geloofsgemeenschappen en leken is volgens een China-expert de reden dat het katholieke geloof in Hongkong zo populair is. Jaarlijks laten zich met Pasen zo’n ...

Lees verder
De Gedaanteverandering van de Heer

De Transfiguratie of Gedaanteverandering van Jezus werd volgens de Bijbel waargenomen door de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse gestalte en vergezeld werd door de profeten Mozes en Elia. Over de Transfiguratie van Jezus wordt verteld door de Synoptici (Mt 17,1-8, Mc 9,2-8 en Lc 9,28-36). De drie verhalen komen vrijwel geheel overeen. Jezus neemt drie van zijn leerlingen (Petrus, Jakobus en Johannes) mee een berg op en verandert daar in een hemelse gestalte. Ook verschijnen de profeten Mozes en Elia. De leerlingen zagen hoe zij met Jezus spreken.

Lees verder
Afsluiting KiDi-seizoen

De Kinderen van de Dionysiusparochie (catecheseclub) vertrokken vrijdag 14 juli vanaf het kerkplein naar het Strand van Luna om het KiDi-seizoen af te sluiten. Eerst gingen de kinderen lekker spelen met elkaar, zodat de leiding alles klaar kon zetten. We hadden drinken meegenomen en een aantal barbecues om hotdogs te maken en marshmallows te roosteren. Toen alles op was, ...

Lees verder
Viering van Witte Donderdag 2017

Lieve medeparochianen, de viering van Witte Donderdag op 13 april is alweer even geleden, maar wij willen jullie toch niet het fotoverslag van deze viering onthouden. Het is natuurlijk allereerst bedoeld voor de ouders van de 14 kinderen, die inmiddels gevormd zijn. Ook zijn er drie volwassenen gevormd. Op Witte Donderdag vieren wij traditiegetrouw het Laatste Avondmaal. Tijdens deze laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, stelde Hij het sacrament van de Eucharistie in door brood te nemen en te zeggen "Dit is mijn Lichaam" en door over de wijn te zeggen "Dit is mijn Bloed." Aansluitend stelde Hij het sacrament van het ...

Lees verder
Brief van Pater Borst

Brief van Pater Borst van 12-05-2017

24 juni: Geboortefeest van Johannes de Doper

Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. 

Lees verder
Zondag 18-06-2017: Sacramentsdag

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Verder uitdiepen Paasmysterie
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Lees verder
Vormselviering

Zondag 18 juni om 10.00 uur is onze hulpbisschop, Jan Hendriks, bij ons te gast. Hij vormt dan 14 jongeren en 3 volwassenen. Voor de eerste keer zingt een spiksplinternieuw gelegenheidskoor ...

Lees verder
Eenvoudige catechesecursus voor kinderen van 7-12 jaar (opnieuw uitgebracht)

Een van de belangrijkste taken van de Kerk is de verkondiging van het geloof. Deze opdracht heeft ze van de Heer zelf ontvangen. De verkondiging gebeurt onder meer in de katechese. Deze zending tot verkondiging van de Blijde Boodschap vertrouwde Christus toe aan de apostelen en hun opvolgers. Zij mogen met gezag uitleggen, wat Christus ons heeft geleerd. Zij mogen de mensen ook helpen, naar deze leer die Christus is en brengt, te leven. Daartoe hebben zij de bijzondere hulp van de heilige Geest ontvangen. Wil de katechese geschieden volgens de bedoeling van Christus, dan zal ze volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn. Christus wilde immers dat zijn leerlingen alles leerden en alles leerden onderhouden, wat Hij ...

Lees verder
Paus Franciscus: De Heilige Geest: beschermer en trooster

Met het naderen van het hoogfeest van Pinksteren kunnen we het niet nalaten te spreken over de relatie tussen de christelijke hoop en de Heilige Geest. De Geest is de wind die ons voortdrijft, die ons op weg houdt, waardoor we ons pelgrims en toeristen ...

Lees verder
Zondag 11 juni vieren wij het feest van de H. Drie-eenheid

De leer van de Drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Monotheïsme
De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
De HH. Missen met Pinksteren

De HH. Missen met Pinksteren zijn als op een gewone zondag: zaterdagavond om 19.00 uur;
zondagmorgen om 10.00 uur;
en op Tweede Pinksterdag ook om 10.00 uur.
Allemaal van harte welkom!

Het hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
Paus Franciscus: De therapie van de hoop

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag wil ik graag stilstaan bij de ervaring van de twee Emmaüsgangers, waarover het Evangelie volgens Lucas spreekt (vlg. Lc. 24,13-35). Laten we ons voorstellen hoe het eruit zag: twee mannen zijn teleurgesteld ...

Lees verder
Donderdag 25 mei: Hemelvaart van de Heer (10.00 uur H.Mis)
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Alpha-cursus 2017 in de Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd een band opbouwen met elkaar. De avonden beginnen met een maaltijd. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. In kleine groepen praten over eigen vragen. Alle vragen mogen gesteld worden; Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien.

Lees verder
100 Jaar Fatima en Kerk in Nood

Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door grote, maar tegengestelde jubilea: 100 jaar zijn verstreken sinds de Moeder Gods in Fatima verscheen in 1917 en de Oktoberrevolutie uitbrak in Rusland. Deze belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis vormden ook de context waarin Kerk in Nood werd opgericht in 1947. Het tijdelijke initiatief, in het leven geroepen onmiddellijk na de oorlog om de ontberingen van ontheemden te verlichten, heeft zich in de erop volgende 70 jaar ontwikkeld tot een wereldwijde spirituele beweging die oproept tot een "opstand van het hart". 

Lees verder
Bisschoppen wijden de Nederlandse Kerk toe aan het Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden. Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de ...

Lees verder
Nieuwsbrief Beauraing

Het eerste trimester van 2017 begon onder een prachtige rijmmantel en eindigde onder de zon, de bloeiende bomen. In de tijd van de verschijningen was de door Maria gekozen tuin ook met bloemen en bomen beplant. De vrijwilligers en de vrienden ...

Lees verder
Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal ...

Lees verder
De Paaswake op zaterdag 15 april om 19.00 uur met opluistering door het ritmische koor 'Spirit'

De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.

Lees verder
Stille Zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
De Kruisweg

De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.

Lijdenstaferelen

De Kruisweg is een oefening van devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag op 14-04-2017

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 13 april 2017 om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Familieviering voor jong en oud(er)

Maandag 17 april, Tweede Paasdag, om 10.00 uur is er een Paas-familieviering in onze kerk. Het KISI-club-koor zingt, beweegt en klapt - want het is Pasen: Jezus is uit de dood opgestaan en ...

Lees verder
Goede Week

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Lees verder
Palmpasenstokken

Op zaterdagmiddag 8 april om 14.30 uur kwamen zo'n dertig kinderen en veel moeders - en enkele vaders - om samen Palmpasenkruisen te maken. Na een woordje uitleg door Ineke Brink ging iedereen ijverig aan de slag. Het was een drukte ..

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder